ASV in actie tegen ‘exorbitant hoge boetes’ in de binnenvaart

1485

ROTTERDAM – De ASV (Alegmeene Schippers Vereeniging)  heeft de politiek gevraagd om actie te ondernemen naar aanleiding van de exorbitante boetes die schippers kunnen verwachten bij overtredingen. Het ontbreken van een matroos aan boord kost bijvoorbeeld 3.000 euro.

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartIn een schrijven aan de woordvoerders van de verschillende politieke partijen heeft de ASV de woordvoerders gewezen op de bekendmaking in de Staatscourant waarin de extreem hoge boetes voor de binnenvaart beschreven worden. Daarbij wijst de ASV op het feit dat er in het verleden overleggen waren met het ministerie IenM  waarbij dit soort zaken op voorhand besproken werden. ‘De verschillende organisaties konden dan in ieder geval hun zienswijze omtrent dit soort zaken delen en werden betrokken werden in een voor te nemen besluit. Nu is iedere mogelijke invloedsuitoefening hieromtrent onmogelijk en rest ons weinig anders dan op dat moment dat een besluit al genomen is aan de bel te trekken, wat wij dus nu ook doen.’

Geen gevaar

De ASV geeft als voorbeeld de boetebedragen bij het niet aan boord hebben van de minimum vereiste bemanning. ‘In de praktijk komt het nog wel eens voor dat iemand even voor een paar uur van boord moet en dat er intussen gewoon verder gevaren kan worden, zonder dat dat gevaar oplevert voor de veiligheid. De bedragen bekijkend waarmee de binnenvaartsector gestraft wordt bij een eventuele controle, kan de ASV zich niet onttrekken aan het idee dat alle redelijkheid totaal zoek is. Het argument van het plegen van een economisch delict is vaak een het excuus dat aangevoerd wordt, maar dat is ons inziens een non argument. Men vergeet kennelijk daarbij dat het al moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen is en dat van verrijking en koste van personeel geen sprake is.’

Deksman en geen matroos

Als voorbeeld heeft de ASV de politici een case opgestuurd van een schipper die onlangs de ASV hierover benaderd heeft. ‘Afgelopen periode heeft hij met een deksman gevaren terwijl hij een matroos nodig heeft. Die jongen was 28 en kostte hem meer dan een matroos van 17/18 jaar. Dat zou betekenen dat de schipper die jongen had moeten wegsturen en hij daarmee zonder werk had komen te zitten en de schipper iemand anders had moeten zoeken. Men gaat totaal voorbij aan de situatie zoals die zich in de praktijk voor doet. Het is natuurlijk ook goed denkbaar dat er situaties zijn dat bij kleinere schepen waar man en vrouw samen varen er zich situaties voordoen waarbij er door omstandigheden tijdelijk alleen gevaren wordt.  De strafmaat van vele duizenden euro’s  voor zo’n vergrijp is dan toch wel buitenproportioneel te noemen.

‘Dit is slechts een voorbeeld, maar wetende dat deze bedrijfstak op dit moment al onder kostprijs vervoert en het hoofd nauwelijks boven water kan houden, wetende dat men constant roept over het stimuleren van de binnenvaart en het feit beseffend dat er zich nauwelijks ongevallen voordoen op het water dus veiligheid geen argument is vinden wij dit onnodige zware sancties.’

Bekijk de boetes (PDF van 1,6 MB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief