Asscher niet blij met vervangen personeel TNT door zzp’ers

723

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het onwenselijk als TNT Express chauffeurs en pakketbezorgers vervangt door zzp’ers. Dat antwoordt de minister na vragen van de Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Hamer.

‘Als werknemers in vaste dienst worden vervangen door zzp’ers om op die manier de kosten te drukken, dan is dat uiterst onwenselijk’, antwoordt Asscher. ‘Zeker als er gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies om onder bepaalde zaken, zoals ontslagbescherming en afdracht van loonbelasting en sociale premies, uit te komen Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarktis er sprake van een onwenselijke situatie.’

Onderaannemers
Volgens Asscher blijkt echter na contacten van ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met TNT Express, dat bij TNT Express sprake is van een reorganisatie waarbij werkzaamheden mogelijk worden uitbesteed aan onderaannemers die deze werkzaamheden laten verrichten door bij hen in dienst zijnde werknemers. ‘Naar verluidt worden de werkzaamheden niet uitbesteed aan zzp’ers, omdat dit niet past in het beleid van het bedrijf. Er kunnen bedrijfseconomische redenen zijn waardoor een bedrijf tot een reorganisatie overgaat. Of dat het geval is, en of een voorgenomen ontslag in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels, is ter beoordeling van het UWV als het voornemen aan het UWV wordt voorgelegd.’

‘Schijnzelfstandige’
De Tweede Kamerleden wilden van de minister weten of de constructie met ‘onderaannemers’ een vorm van schijnzelfstandigheid is en leidt tot een race to the bottom op arbeidsvoorwaarden.

Volgens Asscher hangt het wel of geen sprake zijn van schijnzelfstandigheid af van meerdere factoren. ‘Er wordt onder meer gekeken naar het aantal opdrachtgevers, de tijd die in de werkzaamheden wordt gestoken, het ondernemersrisico en de gezagsverhouding. Indien werknemers door een werkgever worden ontslagen om vervolgens weer als zelfstandige onderaannemer te komen werken onder voorwaarden die door de voormalige werkgever worden opgelegd, dan kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Per geval zal het geheel aan feiten en omstandigheden moeten worden gewogen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
‘Reorganisatie TNT Express rammelt aan alle kanten’
TNT Express wil niets kwijt over mogelijk banenverlies

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief