Asscher: ‘Geen aanwijzingen dat TNT Express regels overtreedt’

576

DEN HAAG – Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen aanwijzingen dat TNT de regels overtreedt of andere onoorbare handelingen verricht. Volgens de vakbonden zou TNT mensen die hun baan verliezen vervolgens met behoud van uitkering hetzelfde werk laten doen voor hun oude werkgever.

Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarkt‘Dat zou zeer onwenselijk zijn’, antwoordt Asscher op Kamervragen. ‘Maar volgens het bedrijf is hier geen sprake van. Wel is het zo dat TNT Express banen schrapt en werk uitbesteedt aan subcontractors. Het schrappen van banen heeft niet geleid tot gedwongen ontslagen. Het werken met subcontractors komt in deze sector op grote schaal voor, en hoeft ook geen probleem te zijn, zolang het uitbestede werk wordt uitgevoerd onder fatsoenlijke (arbeids)voorwaarden.’

Onderaannemers

Volgens Asscher staat ondernemers vrij hun eigen bedrijfsmodel te kiezen. ‘Bedrijven in de pakketpostsector geven aan dat ze met onderaannemers werken omdat die in staat zijn de post efficiënter te bezorgen en meer mogelijkheden hebben in de daluren andere werkzaamheden uit te voeren. Uit de rapporten van SOMO blijkt dat de risico’s toenemen naarmate er meer schakels in de keten zijn. Grote opdrachtgevende bedrijven hebben weinig zicht op de omstandigheden waaronder onderaannemers verderop in de keten het werk laten verrichten. Om die reden acht ik het van groot belang dat opdrachtgevers een verantwoordelijkheid krijgen voor correcte arbeidsvoorwaarden in de hele keten. Met het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies wordt dit beoogd.’

Vertrekken

Het is Asscher bekend dat TNT mensen aanmoedigt vrijwillig te vertrekken. ‘Volgens het bedrijf is deze inzet besproken met en geaccordeerd door de Ondernemingsraad van het bedrijf. Het is aan bedrijven om binnen hun onderneming een passend personeels- en organisatiebeleid te voeren. Zolang dat beleid vorm krijgt binnen de geldende wet- en regelgeving, zie ik geen reden om daarop in te grijpen.’ (Bron: Tweeder Kamer)

Lees ook:
‘TNT vervangt personeel door onderaannemers met uitkering’
TNT: ‘Wij doen niets illegaals’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief