Asscher geeft geen duidelijkheid over ketenaansprakelijkheid

1087

DEN HAAG – Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een debat in de Tweede Kamer geen duidelijkheid willen geven over een mogelijk akkoord over ketenaansprakelijkheid.

Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarktTweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP wilde weten hoe hij het mogelijke akkoord tussen de fractieleiders van PvdA en VVD moest uitleggen. ‘Ik lees hier dat de opdrachtgever uiteindelijk kan voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor onderbetaling onderin de keten. Betekent dat nu dat de volledige ketenaansprakelijkheid intact blijft, of is daar in het akkoord wat van afgeknabbeld? Blijft de hoofdaannemer uiteindelijk aansprakelijk als er onderin de keten niet wordt betaald?’

Geen uitsluitsel

Asscher gaf aan pas meer helderheid te kunnen geven als hij het wetsvoorstel zelf heeft. ‘Ik probeer dat zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen. Hoe eerder, hoe beter. Tot dat zover is, kan ik daar geen uitsluitsel over geven. Het gaat mij om een effectieve aanpak van schijnconstructies. Dat regelen we in de Wet aanpak schijnconstructies. Ketenaansprakelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van. De precieze bepalingen in de wet, de precieze toepassing, de toelichting, de niet-verwijtbaarheid; al die elementen komen terug in de wet zelf en in de memorie van toelichting. Ik hoop die zo snel mogelijk aan de Kamer te kunnen aanbieden.’

Hoopvol

Ook Asscher heeft gezien dat beide fractievoorzitters zich in mild-positieve bewoordingen hebben geuit over deze wet. ‘Ik zie dat als een teken van betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. Als men op het niveau van de fractievoorzitters zegt dat je schijnconstructies moet aanpakken, maar natuurlijk wel zo dat ondernemers ook kunnen ondernemen, dan stemt mij dat hoopvol over eventuele steun in de Kamer voor het wetsvoorstel. Ik kan echter pas communiceren over de inhoud van het wetsvoorstel als ik het heb. Ik moet het dan door de ministerraad hebben gevoerd. Hoe eerder, hoe beter. Ik werk daar heel hard aan; wees daarvan overtuigd.’

Schijnconstructies

Asscher maakte tijdens het debat nogmaals duidelijk dat het kabinet hecht aan eerlijk werk op eerlijke voorwaarden en met een eerlijke betaling. ‘Het moet niet zo zijn dat er ongelijkheid ontstaat tussen twee werkenden op dezelfde werkplaats, tussen mensen die bereid zijn om onder het Nederlandse minimum te werken en mensen die niet kunnen concurreren omdat ze de huur en schoenen voor de kinderen moeten betalen. Een specifieke vorm van verdringing is het verschijnsel schijnconstructies. Waar open grenzen en arbeidsmigratie ons veel voordelen brengen, leiden schijnconstructies regelrecht tot een tweedeling. Een tweedeling tussen mensen met normale Nederlandse arbeidsvoorwaarden en mensen die worden onderbetaald en uitgebuit, maar ook tussen werknemers in sectoren waar verdringing speelt en werknemers die daar geen last van hebben. Het kabinet bestrijdt dit, en de aanpak van schijnconstructies is een belangrijke prioriteit waarbij de regel geldt: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde locatie. Kern van de aanpak is het actieplan ter bestrijding van schijnconstructies, dat zijn basis vindt in het sociaal akkoord. Als sluitstuk van de afspraken stuur ik binnenkort de Wet aanpak schijnconstructies naar de Kamer.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer nieuws over ketenaansprakelijkheid:
Verladers vrezen ‘rompslomp’ door wet ketenaansprakelijkheid
Ook binnenvaart niet voor nieuw plan ketenaansprakelijkheid
‘Wet ketenaansprakelijkheid is onwerkbaar en verstrekkend’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief