Arie Kraaijveld blijft graag adviseur BLN

650

Voorzitter Arie Kraaijeveld  van het transitiecomité binnenvaart blijft graag aan als adviseur bij Binnenvaart Logistiek Nederland. Dat meldt hij op Twitter.

kraaijeveldVolgens Kraaijeveld schiet het goed op met de vorming van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). Volgens hem krijgt BLN nu echt vorm. ‘De statuten zijn bijna klaar. We gaan het passeren van de akte plannen. Ook het bestuur krijgt vorm.’

Aanvullingen
Deze week meldde Koninklijke Schuttevaer al dat het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer de concept-statuten van BLN heeft goedgekeurd. ‘Met inachtneming van nog enige aanvullingen van niet principiële aard. Voorts heeft Schuttevaer de leden van de Bouwcommissie c.q. het oprichtingsbestuur van BLN vastgesteld. Ook een varend bestuurslid maakt hier deel van uit.’

Tips
Kraaijeveld vraagt op Twitter ook om tips. En die krijgt hij. ‘Tipje van mij: zet een volwassen communicatieafdeling op en laat de bouwcommissie alleen maar bouwen’, twitter Remco Pikaart.