APM Terminals en FENEX gaan meer samenwerken

543

ROTTERDAM – APM Terminals Maasvlakte II en FENEX hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met afspraken waardoor de productiviteit sterk wordt verbeterd. De ontwikkeling van de nieuwe terminal op Maasvlakte II biedt volgens de twee een uitgelezen gelegenheid om verbeteringen door te voeren.

APM Terminals en FENEX tekenen samenwerkingsovereenkomstDe samenwerkingsovereenkomst werd tijdens het jaarlijkse FENEX diner, getekend door Roderick de la Houssaye, bestuurslid van FENEX en Frank Tazelaar, managing director van APM Terminals Maasvlakte 2. ‘Met deze samenwerkingsovereenkomst laten we samen zien dat het aangaan van een relatie leidt tot een win-win situatie, aldus De la Houssaye. Frank Tazelaar vult aan: ‘Productiviteitsverbetering zit niet alleen in het toepassen van nieuwe technologieën, maar ook in de manier waarop we met elkaar samenwerken in de logistieke keten. Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten we op dit gebied een belangrijke stap.’

Containerterminals vormen voor expediteurs een belangrijke schakel in de logistieke keten. De performance van een containerterminal heeft een grote impact op de logistieke afhandeling en de planning van expediteurs en achterlandvervoerders. Door beter informatie uit te wisselen, afspraken te maken over afhandelingsprocessen en (douane)procedures te stroomlijnen en vereenvoudigen ontstaan voor zowel expediteurs als terminals efficiencyvoordelen.

Afspraken

De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken over:
– de inrichting van slotmanagement en daarmee samenhangend het versnellen van de afhandeling;
– het digitaal aanleveren en delen van informatie via Portbase
– stroomlijnen van procedures voor de landzijdige modaliteiten binnenvaart, weg en spoor;
– vereenvoudigen van douaneprocedures;
– proactief en volledig communiceren over vertragingen en verstoringen;
– het ontwikkelen van een achterlandportal, waarmee de expediteur gemakkelijker de intermodale verbinding kan kiezen die het beste aansluit op een specifieke import- of exportcontainer.

Modaliteiten

Naast een efficiëntere afhandeling moeten de afspraken ook bijdragen aan de ambitie om verschillende modaliteiten optimaal te benutten.
Na de ingebruikname van de APM Terminals Maasvlakte II zullen tevens KPI’s worden vastgelegd en gemonitord. Hierdoor ontstaat een structurele samenwerking die moet leiden tot een steeds meer betrouwbare en voorspelbare havenlogistiek.
Het is voor het eerst dat een terminal en de expediteursorganisatie dergelijke afspraken maken en schriftelijk vastleggen. Deze transparantie past tevens binnen het motto ‘Durf Duurzaam te Delen’, wat een voorwaarde is voor innovatie en efficiency. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief