Antwerpse haven zet nieuwe stap in LNG-beleid

700

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil het gebruik van LNG als scheepsbrandstof niet alleen aanmoedigen maar ook faciliteren. Om het bunkeren van LNG door zee- en binnenschepen in een drukke haven als Antwerpen vlot en veilig mogelijk te maken, heeft het Havenbedrijf eind januari classificatiemaatschappij Det Norske Veritas (DNV) onder de arm genomen. De opdracht van DNV bestaat uit de ontwikkeling van LNG-bunkerprocedures specifiek gericht op de situatie in de Antwerpse haven.

LNG2DNV zal de komende maanden procedures ontwikkelen als operationele standaard om LNG als scheepsbrandstof in de haven op een veilige manier te bunkeren. Deze classificatiemaatschappij heeft sinds decennia wereldwijde expertise opgebouwd in onder andere risicomanagement voor de olie- en gasindustrie. Daarnaast zullen zij de mogelijke risico’s identificeren wanneer meerdere LNG-schepen in Antwerpen rondvaren en bijgevolg ook meerdere LNG-bunkeracties tegelijk plaatsvinden. De ontwikkelde bunkerprocedures zullen maatregelen omvatten die bewaken dat die risico’s in alle mogelijke scenario’s aanvaardbaar blijven.

De procedures die voor Antwerpen worden ontwikkeld, zullen overigens ter beschikking worden gesteld van andere Europese havens die ook LNG als scheepsbrandstof in hun haven willen aanbieden. Op die manier maakt de Antwerpse haven haar pioniersrol op het gebied van LNG verder waar.

LNG-bunkerschip
Het Havenbedrijf werkt ondertussen actief verder om LNG-aangedreven schepen te kunnen ontvangen. In maart 2012 publiceerde het de opdracht tot ontwerp en uiteindelijk bouw van een LNG-bunkerschip. Dit schip moet operationeel zijn in 2015 en zal de LNG-vraag van zeeschepen in de Antwerpse haven beantwoorden. De onderhandelingen met de kandidaten voor deze omvangrijke opdracht zijn lopende.

Eerste bunkeracties
Eind vorig jaar vond in Antwerpen een Belgische primeur plaats. Voor de eerste keer werd in een Belgische haven een binnenschip met LNG getankt vanuit een truck. Aan deze mijlpaal gingen meerdere veiligheids- en technische studies vooraf, net als een grondige analyse van de locaties, overleg met politie en brandweer en de opmaak van specifieke truck-to-ship bunkerchecklists in samenwerking met verscheidene Europese havenautoriteiten. Dat hiermee de weg voor LNG als scheepsbrandstof in Antwerpen werd vrijgemaakt, wordt bewezen door de verschillende bunkeracties die intussen hebben plaatsgevonden.