Antwerpse haven heeft ruim 1.800 vacatures in te vullen

641

ANTWERPEN – De haven van Antwerpen heeft de komende tweeënhalf jaar 1.876 vacatures in de logistieke en industriële sector in te vullen. Het vereiste of gewenste opleidingsniveau voor deze functies situeert zich voornamelijk op bachelorniveau of algemeen secundair onderwijs.

ExxonMobil investeert één miljard in raffinaderij AntwerpenUit onderzoek dat 17% van de vacatures in de haven doorgaans na zes maanden nog steeds niet is ingevuld. ‘En dat terwijl één op de vier niet-werkende werkzoekenden in Antwerpen jonger is dan 25 jaar’, zegt HR-directeur Pascale van Hoecke van het Havenbedrijf Antwerpen. ‘Er zijn dus potentiële arbeidskrachten die blijkbaar onvoldoende hun weg vinden naar de beschikbare vacatures in de haven.’

Kennis over de haven

Uit de jaarlijkse draagvlakbarometer, een onderzoek dat het Havenbedrijf voert naar het imago en de bekendheid van de Antwerpse haven bij de omwonenden, blijkt dat heel wat ondervraagden interesse hebben om te werken in de haven. Ook bij niet-autochtone Antwerpenaren werd een duidelijke interesse vastgesteld. ‘Alleen merken we dat die interesse niet weerspiegeld wordt in de tewerkstellingsgraad in de Antwerpse haven. Vandaar dat we als Havenbedrijf en als havengemeenschap blijvend moeten inzetten op de bekendmaking van de activiteiten van de haven, zodat we op die manier het imago van de haven als aantrekkelijke werkgever kunnen oppoetsen. Daarbij zijn jeugd en allochtonen relevante doelgroepen. Jongeren informeren en enthousiasmeren voor een job in de haven betekent dat zij kennis moeten kunnen maken met de haven: de logistiek en de industrie. Goed geïnformeerde jongeren kunnen een doordachte studiekeuze maken. Techniek kreeg alvast een volwaardige plaats in de vakoverschrijdende eindtermen in het onderwijs. Voor logistiek is dit nog niet zo, en daarom nemen we vanuit de haven initiatief om dit alsnog te bekomen bij de beleidsmakers van onderwijs.’

Mobiliteit

Daarnaast vormt de bereikbaarheid van de haven een belangrijk element voor het aantrekken van nieuwe werknemers. Hiertoe werden reeds verschillende initiatieven genomen, zoals de shuttledienst Linkeroeverpendel en de i-bus, dat het collectief vervoer van de voornaamste petrochemische bedrijven voor hun rekening neemt. Daarnaast verschaffen de grote chemiebedrijven ook eigen collectief vervoer dat open staat voor sollicitanten en eigen werknemers. Meest recent werd hier het Port of Antwerp carpoolplatform aan toegevoegd. De doelstelling hiervan is het faciliteren van het “samen rijden” van werknemers over de bedrijfsgrenzen heen. Verder wordt er ook continu geïnvesteerd in een verbeterde fietsinfrastructuur en werd een kaart ontwikkeld met tips om veilig van, naar en in de haven te fietsen. Op de Port of Antwerp-website kan de werkzoekende meer informatie terugvinden over al deze initiatieven.

Talentenhuizen

In antwoord op de noden van de arbeidsmarkt werd in 2012 Talentenstroom als job en opleidingspunt voor haven en logistiek- opgericht, en dit in samenwerking met onderwijs, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de VDAB en de private sector. Talentenstroom heeft, net als Talentenfabriek (opgericht voor de sector metaal en chemie), als doel om zowel huidige arbeidsvragen van werkzoekenden en werkgevers in overleg met onderwijspartners in te vullen als toekomstgericht tewerkstelling te verzekeren. Op die manier fungeert Talentenstroom als motor om de tewerkstelling in de sector veilig te stellen en de toeleiding naar jobs in de sector te verzekeren. Daarbij is het warm maken van jongeren een belangrijk instrument. (Bron: Haven Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief