Antwerpse haven bouwt LNG bunkerstation voor binnenvaart

733

Binnenvaartschepen moeten begin 2016 in de Antwerpse haven de mogelijkheid hebben om LNG te bunkeren aan een vaste installatie. Dat meldt het Havenbedrijf van Antwerpen.

De mogelijkheid tot bunkering van LNG bestaat reeds, maar door de inrichting van een bunkerstation wil de Antwerpse haven voorzien in de continue beschikbaarheid van LNG. In vergelijking met diesel, dat vandaag gebruikt wordt als brandstof in de Europese binnenvaart, is LNG immers een veel schonere Antwerpse haven bouwt LNG bunkerstation voor binnenvaartbrandstof. De uitlaatgassen van een schip dat aangedreven wordt door LNG bevatten nauwelijks fijn stof en ook de emissies van NOx worden drastisch verminderd.

Kip-of-ei problematiek

Sinds 2012 bestaat de mogelijkheid tot bunkering van LNG in de Antwerpse haven. Een vrachtwagen haalt LNG op aan de LNG importterminal in Zeebrugge en brengt het in Antwerpen vanop de kade naar het schip, de zogenaamde truck-to-ship bunkering. Door de bouw van een vaste installatie wordt LNG permanent beschikbaar in de Antwerpse haven. Op die manier wil de Antwerpse haven bijdragen tot het doorbreken van de zogenaamde kip-of-het-ei problematiek: door het permanent ter beschikking stellen van LNG hoopt het Havenbedrijf dat de sector sneller geneigd zal zijn om de nodige investeringen te doen om over te schakelen op deze schonere brandstof.

Europese oproep

Het Havenbedrijf heeft daarom een Europese oproep gelanceerd waarmee het op zoek gaat naar een partner die kan instaan voor het ontwerp en de bouw van Antwerpse haven bouwt LNG bunkerstation voor binnenvaarteen LNG bunkerstation. Ook vrachtwagens moeten zich aan het station met LNG kunnen bevoorraden. Het Havenbedrijf houdt evenwel ook rekening met de mogelijkheid dat een privaat bedrijf de nodige initiatieven neemt om bunkering van LNG aan een vaste installatie mogelijk te maken.

LNG Masterplan

De bouw van het bunkerstation wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau, een project dat kadert binnen het TEN-T programma van de Europese Commissie. Het LNG Masterplan heeft als doel om het gebruik van LNG als brandstof en cargo in de Europese binnenvaart te bevorderen. Met het oog op continuïteit en een zo groot mogelijke slagkracht in de Rijncorridor werkt het Havenbedrijf nauw samen met de havenbedrijven van Bazel, Mannheim, Rotterdam en Straatsburg, waarvoor op 25 april 2014 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend werd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. (Bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief