Antwerpen kritisch over rapport oneerlijke concurrentie havens

481

Het Havenbedrijf Antwerpen reageert kritisch op het verhaal van het Nederlandse ministerie dat de concurrentiepositie van de Nederlandse havens onder druk staat omdat Vlaamse en Duitse havens profiteren van overheidssteun. De Vlamingen vragen zich bijvoorbeeld af of de realisatie van de Tweede Maasvlakte mogelijk geweest zou zijn zonder de broodnodige financiële ondersteuning van het Nederlandse Rijk.

‘Het havenbeleid in Vlaanderen is sinds 1999 gebaseerd op het Vlaamse havendecreet’, schrijft het Antwerpse Havenbedrijf. ‘In dit decreet worden de bevoegdheden van de havenbesturen en het financieringsbeleid voor onder meer maritieme haveninfrastructuur op een transparante manier vastgelegd en dit voor alle Vlaamse havens. Het havendecreet werd ook aangemeld bij de Europese Commissie en door de Commissie als ‘good practice’ aanvaard.’

Succesvol
Volgens het Havenbedrijf rekent het World Economic Forum de Vlaamse haveninfrastructuur tot de wereldtop. ‘Deze positie danken we uiteraard mede aan de investeringen door de Vlaamse overheid, maar het antwerpenHavenbedrijf draagt de laatste jaren zelf ook financieel substantieel meer bij tot de uitbouw van de maritieme haveninfrastructuur, ook al behoort dit –volgens het havendecreet- tot het takenpakket van de Vlaamse overheid. De Deurganckdoksluis, de nieuwe sluis in aanbouw op de Antwerpse linker Scheldeoever, wordt voor 25% door het Havenbedrijf gefinancierd.’

Uitwijken
Het Havenbedrijf denkt niet dat schepen van Rotterdam uitwijken naar andere havens vanwege de prijs. ‘De Antwerpse haven kan niet alleen bogen op een goed uitgebouwde infrastructuur en optimale maritieme toegankelijkheid. Het unieke samenspel tussen maritieme activiteiten, industrie en logistiek heeft de haven tot de wereldtop getild. Haar aantrekkelijkheid voor rederijen en bedrijven wordt bovendien versterkt door de landinwaartse ligging die het klanten toelaat de Europese consument snel en efficiënt te bereiken. De talrijke miljoeneninvesteringen door privébedrijven, de recente beslissing van de grootste rederijen ter wereld om Antwerpen frequenter aan te lopen,…het zijn allemaal feiten die aantonen dat onze klanten overtuigd zijn dat een keuze voor Antwerpen bijzonder relevant is in hun totale supply chain.’ (Bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Lees ook:
Haven Rotterdam wil gelijk speelveld voor zeehavens
Schultz: ‘Staatssteun buurlanden benadeelt Nederlandse havens’

Volg TotaalTrans op Twitter