Antwerpen krijgt EU-subsidie voor LNG-bunkerstation

719

Het Havenbedrijf van Antwerpen heeft van de Europese Commissie subsidie gekregen voor LNG-projecten (Liquefied Natural Gas). De subsidie wordt voornamelijk aangewend voor de ontwikkeling en de bouw van een LNG-bunkerstation voor binnenvaart in de haven van Antwerpen.

greenstreamHet voorbereidend studiewerk voor dit LNG-bunkerstation loopt al en de doelstelling is om het station eind 2015 operationeel te hebben. De komende tijd zal uitwijzen wat de details zijn voor de toewijzing van de subsidie en hoe het bedrag precies zal worden aangewend. En net vandaag, enkele maanden nadat het binnenschip Argonon voor de eerste maal LNG bunkerde in de haven van Antwerpen, deed het binnenschip Greenstream hetzelfde aan kaai 526.

De Antwerpse haven is al langer intensief bezig met voorbereidingen om tegen 2015, wanneer de verstrengde IMO-zwavelnormen van kracht worden, LNG op een veilige en efficiënte manier aan schepen aan te bieden in de Antwerpse haven. Met de goedkeuring van de subsidie-aanvraag laat de Commissie zien dat ze vertrouwen heeft in LNG als brandstof voor de toekomst.

Rotterdam
Eerder maakte Het Havenbedrijf Rotterdam al bekend bijna 75 miljoen euro subsidie van Europa te krijgen ter stimulering van het gebruik van LNG.

twitter