Antwerpen geeft milieukorting op havengeld voor schoon zeeschip

822

ANTWERPEN – De Antwerpse haven geeft vanaf 1 juni 2015 een korting aan zeeschepen die gebruik maken van alternatieve technologieën die bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van fijn stof. De nieuwe korting wordt complementair aan de reeds bestaande ESI-korting ingevoerd, wat betekent dat schepen in sommige gevallen een vermindering tot 30% kunnen verkrijgen op de havengelden.

Antwerpen geeft milieukorting havengeld schone zeeschepenSchepen die vanaf 1 juni aantonen dat ze ofwel scrubbers (in gesloten modus) ofwel LNG aandrijving effectief gebruiken aan boord, en dit ten minste 24 uur voor de aanloop en ten minste 24 uur na de aanloop in Antwerpen, kunnen aanspraak maken op een korting. Schepen met LNG aandrijving kunnen rekenen op een korting van 20%, schepen die gebruik maken van gesloten scrubbers komen in aanmerking voor een korting van 15%. Vanaf 2016 worden de percentages afgebouwd, net om de ‘early adopters’ die de nodige investeringen nu reeds doen, met een financiële tegemoetkoming te belonen. De percentages voor 2016 worden vastgelegd op respectievelijk 15% en 10% en voor 2017 op 10% en 5%.

Lokale verontreiniging

Ondanks alle inspanningen, levert de scheepvaart nog steeds een belangrijke bijdrage tot lokale verontreinigingen, voornamelijk op het vlak van SOx, NOx en fijn stof. Verschillende regelgevende acties om deze situatie te verbeteren zijn reeds opgestart. Eén daarvan is de introductie van de verstrengde zwavel luchtemissienormen voor zeeschepen in de SECA’s (Sulphur Emission Control Areas). Om aan deze zwavelregelgevingen te kunnen voldoen moeten schepen ofwel de kwaliteit of het type van hun brandstof aanpassen (door bijvoorbeeld over te schakelen op laagzwavelige brandstof zoals Marine Gas Oil of LNG), ofwel de uitlaatgassen reinigen via nageschakelde technieken (door bijvoorbeeld de inzet van gaswassers, de zogeheten scrubbers) tot het toelaatbare emissieniveau wordt bekomen. Reders geven aan dat ze vandaag overwegend kiezen voor het gebruik van laagzwavelige brandstoffen om op korte termijn in regel te zijn met de verstrengde zwavelregelgeving. De inzet van LNG of scrubbers biedt op het vlak van milieuperformantie echter betere resultaten dan de keuze voor laagzwavelige brandstof. Bij het gebruik van LNG en scrubbers wordt er immers op verschillende emissies naast zwavel zoals fijn stof en NO2 een reductie geboekt.

Actieplan fijn stof

Het Havenbedrijf wil daarom bij uitstek de schepen met deze innovatieve en duurzame technologieën naar Antwerpen trekken. De stad en de haven worden immers gekenmerkt door verhoogde concentraties van luchtverontreinigende stoffen, zoals fijn stof. Het Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen bundelt de maatregelen die op verschillende niveaus worden genomen om de uitstoot van deze luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Het nieuwe kortingssysteem is een van de maatregelen die de milieu impact van de zeevaart op de luchtkwaliteit in Antwerpen aanpakt.

ESI-korting

Complementair aan de fijn stof-korting kunnen milieuvriendelijke zeeschepen in de Antwerpse haven al enige tijd aanspraak maken op de ESI-korting. ESI is samengesteld uit credits van 0-100, die schepen kunnen verdienen door milieuprestaties te leveren die beter zijn dan de wetgeving op het gebied van NOx, SOx en CO2. Schepen die 31 of meer credits krijgen, zien hun factuur voor havengelden met 10% verminderen. Het ESI-systeem wordt ondertussen gedragen door 25 havens, 3.067 schepen werden al opgenomen in het systeem.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief