Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’

911

‘Het is jammer dat minister Schultz alweer zo snel weg moest, want wij hadden, naast alle loftuitingen, ook nog wel een appeltje te schillen over de voorgenomen versoberingen op de Rijkswaterstaatbegroting.’ Voorzitter Annemarie Jorritsma van Koninklijke Schuttevaer was op het jaarcongres van Koninklijke Schuttevaer duidelijk over de mogelijke bezuinigingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

‘Er is overigens nog niets besloten en voordat er besloten gaat worden wordt er nog uitvoerig met ons gesproken, maar zoals de minister de zaak nu insteekt kan het echt niet. Wij gaan onder geen beding akkoord met inkrimping van bedieningstijden en ander kwaliteitsverlies op vaarwegen, zeker niet op de kleinere vaarwegen die toch al in het gedrang komen. Zo raken de klanten het vertrouwen in de binnenvaart kwijt. De minister zou niet moeten willen riskeren dat hierdoor weer scheepsladingen terugvloeien naar de weg. Het zijn slechte voorstellen. Wij zullen ze met alle mogelijke middelen bestrijden. Dit kan de minister ons niet aandoen.’

Alternatieven
Toch valt er volgens Jorritsma met de binnenvaart te praten over alternatieven. ‘Als er bijvoorbeeld geen scheepsaanbod is, hoeft een sluis wat ons betreft ook niet te worden bemand. Dat valt te organiseren. Afstandsbediening of bediening op afroep past ook in ons lijstje, mits goed georganiseerd. Zelfs ingewikkelde systemen met vraaggestuurd bedienen, zoals beproefd op het IJsselmeer, zijn weliswaar moeilijk, maar Minister Schultz: ‘Geen simpele oplossingen voor crisis binnenvaart’bespreekbaar. Maar domweg dichtdoen van sluizen dus niet. Een bijdrage van Provincies aan bediening juichen we ook toe, maar je kunt je wel afvragen of het de hoogste prioriteit moet hebben om voor relatief weinig geld, het gaat om een paar ton, de zaak zo op scherp te zetten. We spreken wel over een basisvoorziening en vertrouwen van klanten in onze toekomst. We vertrouwen erop dat deze minister, met een warm hart voor de binnenvaart, er met ons zal uitkomen. Dat geldt ook voor de bezuinigingen op onderhoud en verkeersmanagement.’

Dank
Jorritsma bedankte de minister om de bezuinigingen uit het Regeerakkoord op de vaarwegprojecten zodanig te verwerken dat er geen projecten afvallen, maar alleen enig uitstel plaatsvindt. ‘Wij menen wel dat RWS nu genoeg heeft ingeleverd en dat de minister zich tegen nieuwe aanslagen op haar begroting moet verzetten. Met genoegen nemen we kennis van de voortgang die bij de realisering van Maasvlakte II wordt gemaakt en het feit dat zo’n 350 miljoen op de aanlegkosten kon worden bespaard, waarvan een belangrijk deel terugvloeit naar minister Schultz. Wij kunnen daar nog een goede bestemming voor aanreiken. Het zou niet verkeerd zijn wanneer ook vanuit Rotterdam zou worden aangedrongen op behoud van het kwaliteitsniveau van de achterlandverbindingen, op het gebied van bediening en onderhoud.’

Voortgang maken
De voorzitter had ook nog wel wat wensen. ‘Voor ons is het van levensbelang dat zonder dralen voortgang wordt gemaakt met de realisering van een Tweede sluis bij Eefde, de verruiming van de Twenthekanalen, de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, de realisering van een derde grote kolk bij de Beatrixsluizen, alsmede de realisering van nieuwe sluiskolken bij de Volkerak en de Kreekrak. Hier mag best een nog een tandje bij. Ook diepere sluiskolken in de Afsluitdijk achten wij noodzakelijk. Wij zijn blij met de voortgang die gemaakt wordt bij de realisering van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om Den Bosch en de ombouw van de keersluis Zwartsluis tot schutsluis. Voor wat betreft dit laatste project heeft Schuttevaer toch nog beroep moeten aantekenen tegen de uitvoering van het project, omdat ons inziens de uitvoering niet veilig genoeg geschiedt.’

Lees ook: Minister Schultz: ‘Geen simpele oplossingen voor crisis binnenvaart’