Alternatief sluis Eefde te duur

1115

De midden-noord variant voor opwaardering van sluis Eefde is met een meerprijs van dertien miljoen euro te duur. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is dan ook niet bereid haar beslissing voor de noord-variant te heroverwegen.    

De Commissie Infrastructuur en Milieu wilde van de minister precies weten waarom de midden-noord variant zoveel te duur is. De minister stuurde haar antwoord gisteren naar de Tweede Kamer.

Nieuw gemaal

Bij het alternatief midden-noord moet het zogenoemde nieuwe gemaal (uit 1965) worden verwijderd. ‘De noodzakelijke pompcapaciteit is niet realiseerbaar in het er naast gelegen monumentale pompgebouw (uit 1933). Daarom is het bij een keuze voor variant midden-noord nodig om Instellen milieu zone boven sluis Eefdeeen nieuw gemaal, inclusief gebouw te bouwen. Dit veroorzaakt het grootste verschil in kosten tussen beide varianten.’

Bij het alternatief midden-noord moeten verder aan de IJsselzijde een kade en afmeervoorzieningen aan zowel de noord- als aan de zuidzijde van het kanaal worden gerealiseerd (bij de noord-variant kunnen de voorzieningen aan de zuidzijde behouden blijven). ‘Bij het alternatief midden-noord kunnen aan de Kanaalzijde de bestaande kade en afmeervoorzieningen aan de noordzijde behouden blijven. Bij het alternatief noord moeten zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde aanpassingen gedaan worden, omdat de huidige damwand aan de zuidzijde niet geschikt is voor de maatgevende scheepvaart. Per saldo is de raming van het aanpassen van de voorhavens bij de midden-noord variant echter hoger.’

Overige kosten

Daarnaast moet bij de variant midden-noord nog het huidige KLPD-gebouw worden gesloopt. ‘Om het middeneiland toegankelijk te houden moet de afrit naar het middeneiland bij het alternatief midden-noord worden verplaatst. Tot slot moet een bestaande bunker op het middeneiland worden verwijderd, omdat op deze plaats de nieuwe sluis komt.’

Onteigenen

Bij de noord-variant worden kosten gemaakt voor het onteigenen van drie woningen en voor het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen zoals het aanplanten van bomen en het verplaatsen van de roekenkolonie. ‘Verder zijn er meerkosten omdat er meer grondwerk RWS gaat in twee jaar roeken bij sluis Eefde verplaatsennoodzakelijk is ten behoeve van het aanpassen van de primaire waterkering. Ten slotte zijn de kosten hoger voor waterbodembescherming omdat de bestaande wacht- en opstelplaatsen aan de noordkant van de Kanaalzijde moeten worden aangepast. In beide varianten is de raming van de kosten van de aanleg van de steigers voor de recreatievaart even hoog. Dat geldt ook voor geraamde kosten van het nieuwe bedieningsgebouw en behoud van de voorsluis.’

Latere oplevering

In het Algemeen Overleg gaf Schultz al aan dat bij heroverweging de oplevering van een midden-noord variant drie jaar later zal zijn dan de huidige afgesproken voorkeursvariant noord. ‘Er is qua extra voorbereiding dan namelijk ongeveer 1,5 jaar nodig voor de uitwerking van een volledig referentieontwerpen het opstellen van een Projectplan Waterwet dat de inspraakprocedure moet doorlopen.
Voor de uitvoering van de variant midden-noord moet ook ongeveer 1,5 jaar extra gerekend worden. Zo moet onder andere het bestaande nieuwe gemaal gesloopt worden. Om dit te kunnen doen is eerst een ander gemaal nodig dat de functie van het bestaande gemaal kan overnemen. De nieuwe procedure en het langer in stand houden van de projectorganisatie brengen daarnaast ook extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het berekende kostenverschil van dertien miljoen euro.’ (Bron: Tweede Kamer)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief