Alcoholcontrole langs de weg moet later en flexibeler

391

De overheid moet de alcoholcontroles in het wegvervoer aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De controles moeten later in de nacht en flexibeler. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013’, dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag publiceerde.

Uit het onderzoek bleek dat steeds minder automobilisten na een avondje uit in het weekeinde achter het stuur stappen als ze wat gedronken hebben. Het aantal overtreders halveerde de afgelopen twaalf. Het percentage bestuurders met geen of heel weinig alcohol op bedroeg vorig jaar 94,9 procent.

Alcoholcontroles langs de weg moeten op de schopSociale media

De onderzoekers geven echter ook een aantal redenen waardoor de afname van het alcoholgebruik in het cerkeer kan zijn beïnvloed. ‘Door de toename van het gebruik van social media raken de locaties van alcoholcontroles sneller bekend waardoor het voor alcoholgebruikers gemakkelijker wordt om controles te omzeilen.’

‘Daarnaast kan het zo zijn dat er in de loop der jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van de tijden waarop automobilisten onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen naar tijden die buiten de vaste meettijden van het ROI (Rijden Onder Invloed) onderzoek liggen (22.00-04.00). Als gevolg hiervan zou het werkelijke aandeel alcohol gerelateerde slachtoffers dus hoger kunnen liggen dan de uitkomst van de schatting doet vermoeden.’

Later en flexibeler

Om in de toekomst meer inzicht te krijgen in het mogelijke effect van een verschuiving van rijden onder invloed naar latere uren van de nacht, is het goed om in het kader van het ROI onderzoek ook metingen na 04.00 ’s nachts uit te voeren. Daarnaast zouden de controles in het ROI onderzoek flexibeler moeten zijn en niet te lang op dezelfde locatie moeten blijven staan. Hierdoor vermindert de voorspelbaarheid en kan de selectieve pakkans (de pakkans voor mensen die daadwerkelijk te veel hebben gedronken) vergroot worden.’
Zowel de uitbreiding van een deel van de meettijden na 04.00 uur, als de verlaging van de voorspelbaarheid van de meetlocaties kunnen volgens de onderzoekers in de toekomst een bijdrage leveren aan een verbeterd inzicht in het aandeel alcoholovertreders in het verkeer. (Bron: Ministerie I&M)