Albertkanaal betrouwbaarder voor binnenvaartvervoer

693

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, nv De Scheepvaart en Port Autonome de Liège hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het belang van het Albertkanaal als economische as tussen Antwerpen en Luik te benadrukken. De overeenkomst werd ondertekend tijdens het symposium naar aanleiding van de viering van 75 jaar Albertkanaal.

Met de overeenkomst verplichten de drie partijen zich tot een aantal concrete acties om het Albertkanaal tot logistieke as bij uitstek te ontwikkelen. In eerste instantie verbinden de partijen zich ertoe om te voorzien in een adequate binnenvaartinfrastructuur en gegevens en kennis inzake Albertkanaal betrouwbaarder voor binnenvaartvervoergoederenstromen uit te wisselen. Voorts ondersteunen alle partijen de promotie van containerterminals langs het Albertkanaal, met name als opstappunt voor vrachtwagenchauffeurs, verladers en expediteurs vanuit het binnenland en Duitsland. Binnen deze overeenkomst streven de partijen er tot slot ook naar om de betrouwbaarheid en transparantie van het binnenvaartvervoer langs het Albertkanaal te verhogen.

Cruciaal belang
Het Albertkanaal is volgens CEO Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf Antwerpen van cruciaal belang voor de Antwerpse haven. ‘Het verbindt de haven met de inland terminals langsheen het kanaal tot in de haven van Luik en van daaruit naar het Europese achterland. Voor het Havenbedrijf sluit deze samenwerking perfect aan bij het huidig achterlandbeleid. We streven daarmee onder meer naar een verbetering van de modal split, het wegwerken van operationele en infrastructurele hindernissen in de achterlandverbindingen en het verankeren van goederenstromen in het achterland van de haven van Antwerpen.’

Meer capaciteit
Met lopende en toekomstige infrastructuurprojecten neemt de capaciteit van het Albertkanaal toe. Zo streeft nv De Scheepvaart er naar om tegen 2020 alle 62 bruggen over het Albertkanaal aan te passen zijn aan de Europees afgesproken doorvaarthoogte van 9,10 meter. Hierdoor kunnen binnenvaartschepen tot vier in plaats van drie lagen stapelen waardoor de capaciteit met een derde wordt verhoogd. Rekening houdend met de verwachte trafiekstijging wordt een onderzoek gevoerd naar de uitbreiding van de capaciteit van het sluizencomplex van Wijnegem om een vlotte doorvaart te blijven garanderen. Dankzij deze aanpassingen verloopt het transport niet alleen efficiënter en kostenbesparender verlopen maar vooral ook sneller want het transport over het Albertkanaal houdt vrachtwagens van de oververzadigde snelwegen. (Bron: Haven Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief