Akkoord over Seine-Nord

483

Nationale staking Frankrijk 15 mei zorgt voor hinder binnenvaartROTTERDAM – De Franse departementen Nord, Pas de Calais, Somme en Oise hebben een intentieverklaring getekend voor de financiering van Seine-Nord. De vier departementen zijn bereid samen 500 miljoen euro bij te dragen aan de aanleg van het nieuwe kanaal. De totale aanlegkosten zijn geraamd op ruim 4,5 miljard euro.

Vorige week heeft het Franse parlement ingestemd met een wetswijziging, die het  oprichten van een projectmaatschappij voor Seine-Nord door middel van een verordening versneld (binnen negen maanden) mogelijk maakt. Deze projectmaatschappij, die de nieuwe Seine-Scheldeverbinding zal gaan beheren, bestaat uit vertegenwoordigers van de Staat en de (financieel) betrokken lokale overheden en overheidsinstanties. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden in 2017 beginnen en dat het grootschalige kanaal tussen het Seine- en Scheldebekken in 2023 gereed is. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief