Akkoord met Odfjell over cao en sociaal plan

585

De vakbonden hebben vrijdag een onderhandelingsresultaat bereikt met het tankopslagbedrijf Odfjell Terminals Rotterdam (OTR) over een sociaal plan en een nieuwe vierjarige cao.

Voor de 112 van de 265 werknemers die worden ontslagen hebben FNV Havens en CNV Vakmensen in het sociaal plan afspraken gemaakt over ‘van werk naar werk’ trajecten met maximale begeleiding middels een Mobiliteits Service Centrum. ‘Dit centrum willen we onderbrengen in een nieuw op te richten stichting Scholing en Werkgelegenheids Fonds van de vakbonden, zodat we de mensen zo goed mogelijk kunnen bijstaan’, vertelt vakbondsbestuurder Ruud Wennekes van FNV Havens.

Slechte tijden
Het zijn volgens Albert van Damme van CNV Vakmensen slechte tijden voor de Odfjell medewerkers. ‘Voor henzelf, maar ook voor het thuisfront heeft alles wat nu gebeurt Odfjell: ‘Bij ons is het veilig’een stevige impact. We betreuren de situatie, maar we hebben ons als bonden maximaal ingespannen om in deze slechte tijden bij Odfjell te onderhandelen over een sociaal plan en een nieuwe cao. Een zware verantwoordelijkheid, want je weet dat er voor alle medewerkers (vertrekkers en blijvers ) van Odfjell veel afhangt van de afspraken die wij maken.’

Mobiliteits Service Centrum
De boventallige medewerkers kunnen zich na de aanzegging door Odfjell bij de stichting melden, van waaruit ze worden geïnformeerd over het aanbod. Van een (bescheiden, beperkte ) uitkering ineens of in delen, of een aanvulling op WW / lager loon. Van scholing met begeleiding tot aan een uitgebreid Mobiliteits Service Centrum met alle mogelijke instrumenten, zoals individuele begeleiding en workshops om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Ook kunnen de boventallige medewerkers gebruik maken van de kennis en kunde van  pensioendeskundigen, hun arbeidscontract checken of hulp krijgen m.b.t. het UWV.
Voor dit alles stelt Odfjell geld beschikbaar aan de stichting.

Cao
Naast het sociaal plan hebben de bonden afspraken gemaakt voor een nieuwe cao met een looptijd van vier jaar van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. De lonen van alle medewerkers worden bevroren en iedereen levert 3,5% van hun dertiende maand in. Beide afspraken gelden voor de looptijd van de cao. ‘Dit alles om voor de overblijvende medewerkers te zorgen dat het bedrijf overleeft’, vertelt Wennekes. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief