Afzender drugs aansprakelijk voor schade vervoerder

507

Een afzender (opdrachtgever) is aansprakelijk voor de schade die een vervoerder lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van drugs of illegalen tussen de lading of in de auto. Dit meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) na een rechtszaak in Rotterdam in december 2013.

In de zaak ging het om een opdrachtgever X die vervoerder A opdracht gaf tot het vervoer van een lege, verzegelde container vanuit Barcelona naar België. Na het passeren van de Spaans-500 kilo cocaïne in containerFranse grens houdt de Franse douane de vrachtwagen aan. Bij die inspectie wordt een ruimte achter het kopschot aangetroffen. Na opening blijkt er zich 1,2 kilo cannabis met een straatwaarde van ruim twee miljoen euro achter te bevinden.

Weigeren te betalen
De auto wordt elf dagen vastgehouden en de chauffeur dient zich enige dagen ter beschikking te houden van de douane. De vervoerder in kwestie ziet zich genoodzaakt om gedurende deze elf dagen een vervangende auto + chauffeur te huren om omzetverlies tegen te gaan. Daarnaast maakt de chauffeur de nodige kosten ten gevolge van lokale overnachting, levensonderhoud, telefoonkosten en kosten voor uiteindelijke terugkeer naar Nederland. Al met al een schadepost van rond de 7.500 euro. De afzender weigert deze kosten te betalen en via TLN spande de vervoerder een procedure aan.

TLN voerde aan dat hier sprake is van een schending van artikel 8:1117 BW. En dat luidt:
‘De afzender is verplicht de vervoerder de buitengewone schade te vergoeden, die materiaal dat hij deze ter beschikking stelde of zaken die deze ten vervoer ontving, dan wel de behandeling daarvan, de vervoerder berokkenden, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die voor rekening van de vervoerder komt; voor rekening van de vervoerder komen die omstandigheden, die in geval van beschadiging van door hem vervoerde zaken voor zijn rekening komen.’

Niet te zien
Volgens de rechtbank is de vraag die beantwoord moet worden, of sprake is van zulke buitengewone schade. ‘De bedoeling van het artikel is de afzender ertoe te brengen de vervoerder zo volledig mogelijk te informeren omtrent de aard van de te vervoeren zaken en te zorgen voor de juiste verpakking of instructies. Artikel 8:1117 BW beoogt de risico’s die met het uitvoeren van een transportopdracht voor de vervoerder samenhangen, te begrenzen omdat hij immers maar beperkt de mogelijkheid heeft te onderzoeken wat er schort aan de lading. (..) Het risico dat voor de vervoerder is verbonden aan de omstandigheid dat hij zich maar beperkt kan vergewissen van de toestand van de lading, heeft zich in casu verwezenlijkt. De cannabis bleek immers pas te vinden, nadat een speurhond was ingeschakeld. De chauffeur zelf had één en ander niet kunnen ontdekken, zelfs als hij de container zou hebben geopend. Uit de ratio van artikel 8:1117 BW volgt derhalve dat de afzender de schade welke is opgetreden en welke als buitengewoon kan worden aangemerkt, in beginsel dient te vergoeden.’

Voorwaarde is dus wel dat de vervoerder niet op eenvoudige wijze had kunnen zien dat er sprake was van buitengewone omstandigheden zoals de aanwezigheid van drugs of illegalen. Deze verplichting betekent dus niet dat de vervoerder lading in de auto moet verplaatsen of afgesloten/verzegelde containers/trailers moet openen. Van het openen van verpakking mag al helemaal geen sprake zijn. (Bron: TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter