Afvalverwerker IOK begint met proefproject Watertruck (+ video)

795

Het Belgische IOK Afvalbeheer is deze maand begonnen met een proef met de Watertruck. Met de proef wil IOK in de praktijk bekijken of er nog operationele problemen opduiken waarmee in het theoretische Watertruck model geen rekening gehouden werd.

Afvalverwerker IOK begint met proefproject Watertruck (+ video)Na een positieve evaluatie en een economisch realistische doorrekening kan IOK Afvalbeheer vervolgens werk maken van een haalbare uitbouw van het watertransport in de Kempen. De prognose is dat dit op een besparing van 300.000 voertuigkilometers per jaar of 4.000 vrachtwagenbewegingen zou neerkomen.

Watertruck
Watertruck wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart. De twee voornaamste kenmerken zijn dat er geen accommodaties meer aan boord van de kleine duwboot zijn en de ontkoppeling van laden/lossen van de navigatie.

Het Watertruck-concept wil afrekenen met de grootste bedreigingen van de huidige traditionele binnenvaart te weten de snelle verdwijning van kleine binnenschepen aan de aanbodzijde in de vervoermarkt en het gebrek aan arbeidskrachten voor binnenvaart op kleine waterwegen. (Bron: Watertruck)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter