Afvalbedrijf verdacht van wegmengen gevaarlijke stoffen

631

BREDA – De politie heeft vandaag drie leidinggevenden van een afvalbedrijf in West-Brabant aangehouden. De verdenking is dat zij binnen het bedrijf leiding geven aan het illegaal wegmengen van gevaarlijke afvalstoffen in brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en op zeeschepen.

PolitieautoHoeveel het bedrijf hier vanaf 2010 mee heeft verdiend is onderwerp van onderzoek, maar het vermoeden is dat het om miljoenen euro’s gaat. Een vierde leidinggevende wordt later vandaag gehoord.

Monsters

Aanleiding voor het onderzoek vormden monsters genomen uit vrachtwagens tijdens een zogenaamde Waakzaam-actie in 2011. De politie heeft in april 2014 bij het bedrijf administratie in beslag genomen. Op het bedrijfsterrein zijn toen monsters van opgeslagen stoffen genomen. Het bedrijf heeft een vergunning voor het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen.

Binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is een speciaal rechercheteam opgericht dat zich onder gezag van het Functioneel Parket structureel bezighoudt met het illegaal mengen van gevaarlijke afvalstoffen in stookolie. De aanhoudingen vonden plaats in één van de onderzoeken van dit team.

Grote winsten

Met het illegaal wegmengen van afvalstoffen in brandstoffen zijn grote winsten te behalen. De verantwoorde verwerking van gevaarlijke afvalstoffen kost geld. Het illegaal opmengen van stookolie met afvalstoffen levert geld op. Enerzijds omdat de vaak hoge kosten van verwerking worden uitgespaard, anderzijds omdat een groter volume aan brandstof verkocht kan worden. Verbranding van met gevaarlijk afval vermengde brandstof leidt tot schade aan milieu en volksgezondheid.

Met afval vervuilde brandstof vormt een veiligheids- en gezondheidsrisico voor werknemers die werken met installaties waarin die stookolie wordt gebruikt. Ook kan het gebruik van deze kwalitatief slechte stookolie onveilige situaties opleveren door het stilvallen en daarmee stuurloos worden van schepen. Verkoop van deze brandstof vormt oneerlijke concurrentie voor bonafide brandstofleveranciers en afvalverwerkers.

Eerdere zaken

In verband met het illegaal wegmengen van gevaarlijk afval in stookolie zijn al meerdere zaken afgedaan. Drie bedrijven (twee afvalbedrijven en een brandstofleverancier) zijn door de rechter veroordeeld. In 2010 is een afvalbedrijf tot een geldboete van € 100.000 veroordeeld, omdat het bedrijf gevaarlijke afvalstoffen heeft afgegeven aan een bedrijf dat deze stoffen niet mocht ontvangen en niet kon verwerken. In 2014 is een afvalbedrijf door de rechter veroordeeld tot een boete van 480.000 euro. Dit bedrijf nam oliehoudende gevaarlijke afvalstoffen in en mengde deze met andere afvalstoffen. Dit mengsel werd als stookolie verkocht. En in 2014 is ook nog een brandstofleverancier veroordeeld tot een boete van € 47.500, omdat het bedrijf gevaarlijke afvalstoffen inzamelde zonder vergunning.

Daarnaast is in tien zaken aan verdachte (rechts)personen een transactie aangeboden variërend in hoogte van € 2.500 tot en met € 50.000 met een ontneming van 150.000 euro. Het ging in die tien zaken om overtredingen van vergunningvoorschriften door bedrijven, valsheid in geschrifte, onjuiste documenten bij een transport van gevaarlijk afval, het afgeven van vervuilde stookolie aan een ander dan een niet-erkend afvalbedrijf, het illegaal overbrengen van afval naar het buitenland en het doen van onjuiste meldingen bij aanname gevaarlijk afval. (Bron: OM)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief