Afvalbedrijf Van Gansewinkel in handen van de schuldeisers

460

gansewinkel1

EINDHOVEN – De huidige aandeelhouders van Afvalbedrijf Van Gansewinkel dragen hun aandelen over aan de nieuwe financiers van het  bedrijf, de schuldeisers. Van Gansewinkel maakte dit woensdag bekend.

De herfinanciering wordt bereikt door schuld om te zetten in eigen vermogen, resulterend in een significant lagere schuldpositie en een versteviging van het eigen vermogen. Hiermee wordt de schuldpositie met 60% verminderd, van circa € 809 miljoen naar € 320 miljoen.

Tevreden en positief

CEO Marc Zwaaneveld is zeer tevreden over het resultaat van dit proces en de snelheid waarmee gewerkt is om dit te realiseren. ‘Dit spreekt duidelijk vertrouwen uit in onze plannen voor de toekomst. Deze financiering zorgt voor een stevig fundament onder onze ambities en plannen. De implementatie van een nieuwe aangepaste kapitaalstructuur stelt ons in staat om de investeringen te doen die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van ons bedrijf. Alle betrokken partijen hebben op een verantwoordelijke en professionele manier gehandeld en dat doet recht aan de marktpositie, de kwaliteit en mogelijkheden van Van Gansewinkel.’

gansewinkel2Ook de groep van financiers is positief: ‘Wij onderkennen de kracht van Van Gansewinkel en haar leidende positie in afvaldienstverlening en recycling en zijn ervan overtuigd dat deze herfinanciering een solide basis biedt voor de succesvolle realisatie van het bedrijfsplan. Als financiers en nieuwe aandeelhouders, blijven wij volledig het management en de strategie ondersteunen.’

Omzet en resultaten

In 2014 nam de omzet van € 1.002 miljard in 2013 af naar € 962 miljoen. Deze daling is met name veroorzaakt door forse prijsdruk aan beide kanten van de waardeketen, zowel aan de inzamelkant als aan de grondstoffenkant. Wel is, in een krimpende markt met zware concurrentie, het marktaandeel stabiel gebleven. Het netto resultaat is uitgekomen op een verlies van € 549 miljoen (2013: € 8 miljoen). Hierin is een bijzondere waardevermindering (impairment) van immateriële vaste activa (met name goodwill) begrepen van € 488 miljoen. Deze goodwill is grotendeels ontstaan ten tijde van de acquisitie (in 2007) door de huidige aandeelhouders.

Outlook 2015

Om te kunnen profiteren van economisch herstel in haar thuismarkt, waar een voorzichtig prijsherstel zichtbaar is, investeert het bedrijf nadrukkelijk in haar kern activiteiten. Belangrijke investeringen voor 2015 zijn onder andere een compleet nieuwe locatie met een sorteerlijn voor bedrijfsafval in Turnhout, de verbouwing van de Dintelmond locatie tot een glasrecyclingfabriek, het toevoegen van 60 milieuvriendelijke Euro 6 inzamelvoertuigen aan de inzamelvloot en de optimalisering van de sorteerlijn in Amsterdam. Het investeringsprogramma, gelieerd aan de financiële herstructurering, zorgt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te kunnen profiteren van marktherstel in de komende jaren.
Zwaaneveld: ‘De nieuwe kapitaalstructuur geeft ons een uitgelezen mogelijkheid te investeren in ons bedrijf, om onze koploperspositie in duurzaamheid te waarborgen en ons verder te ontwikkelen als grondstoffenleverancier binnen een rendabele circulaire economie.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief