Afspraken financiering nieuwe zeesluis IJmuiden liggen vast

500

AMSTERDAM – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben een bestuursovereenkomst getekend voor de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Het Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Velsen zijn  verheugd omdat met deze overeenkomst de eerdere komst van de nieuwe sluis zeker is gesteld.

Afspraken financiering nieuwe zeesluis IJmuiden liggen vastMinister Schultz: ‘In 150 jaar is het een stuk drukker geworden in het Noordzeekanaalgebied. Met het tekenen van de bestuurlijke overeenkomst met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zetten we een belangrijke stap richting de realisatie van de nieuwe, grote zeesluis in IJmuiden. Het is prachtig als de eerste schop in januari 2016 de grond in gaat. Dan is de sluis nog voor 2020 beschikbaar voor de scheepvaart. De nieuwe grote zeesluis zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal voor grote zeeschepen ook in de toekomst wordt geborgd. Dit betekent een impuls voor de Nederlandse economie.’

Financiële bijdragen

Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst komt een periode van onderhandelingen tot een eind. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de maximale financiële bijdragen die zij leveren. De verdeling ziet er als volgt uit:

Voor de planuitwerkingsfase heeft het project een Europese subsidie in het kader van Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) verkregen. Ook voor de realisatie van het project zal EU subsidie worden aangevraagd.

Afspraken financiering nieuwe zeesluis IJmuiden liggen vastVoorbereiden

De komende tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan het afronden van de aanbesteding voor de bouw van de sluis. In het voorjaar van 2015 starten de werkzaamheden voor het vrij maken van de sluiseilanden. Begin 2016 kan het consortium dat de aanbesteding wint direct starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.

Het project

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden (1929) aan vervanging toe. De nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is een groot project. Hij wordt 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. Deze diepte maakt het mogelijk om ook tijdens eb de meeste schepen te schutten.

Niet alleen vanwege de omvang is het een uitdagend werk. Tijdens de bouw moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk beschikbaar blijven. De aanleg start begin 2016. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. (Bron: Haven Amsterdam)

Meer nieuws over de nieuwe zeesluis IJmuiden:
Ondernemers blij met ‘nieuwe voordeur’ Amsterdamse haven
B&W Amsterdam geeft groen licht voor nieuwe zeesluis
Nieuwe stap in proces aanleg nieuwe zeesluis

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief