Afmeersysteem van zeeschepen gaat met hulp ECT internationaal

780

ShoreTension Holding, een joint venture tussen Europe Container Terminals (ECT) en All-round Port Services, gaat het ShoreTension systeem, het revolutionaire systeem om schepen af te meren, wereldwijd exploiteren.

Het ShoreTension systeem is een stand-alone systeem dat de trossen van zeeschepen continu op spanning houdt waardoor deze veilig en duurzaam afgemeerd kunnen worden. Anders dan bij het traditionele afmeren met trossen aan Afmeersysteem van zeeschepen gaat internationaalbolders beweegt een zeeschip bij harde wind, snelle stroming of passerende scheepvaart nauwelijks heen en weer bewegen.

Het ShoreTension systeem houdt de trossen continu strak. Golfslag, windstoten, etc. worden opgevangen, waardoor het schip gecontroleerd ’meeveert’. Het systeem voorkomt zo dat door de grote krachten die vrij kunnen komen, trossen onverhoopt zouden knappen. Zelfs in extreme omstandigheden houdt het blijven zeeschepen veilig afgemeerd. Het systeem gebruikt hierbij geen externe energie en is dus CO2 neutraal. Terminals kunnen bovendien makkelijker lossen en laden. Het zeeschip ligt immers veel stiller en kadekranen kunnen dus ongestoord doorwerken.

De ontwikkeling van het ShoreTension® systeem is mede mogelijk gemaakt door ShoreTension’s samenwerking met de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE). De KRVE is in de haven van Rotterdam verantwoordelijk voor het vast- en losmaken van de zeeschepen en als gevolg daarvan heeft de KRVE jarenlange ervaring op het gebied van het af- en aanmeren van zeeschepen. ECT heeft, na een uitvoerige testfase van het systeem op de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte in Rotterdam, vier systemen aangeschaft. Ook werd ECT voor 50% aandeelhouder in ShoreTension Holding.

Gerrit van der Burg, directeur ShoreTension Holding: ‘Na uitvoerige praktijktesten onder alle mogelijke omstandigheden is nu het moment om het ShoreTension® systeem daadwerkelijk in de markt te zetten. De joint venture met ECT geeft ons de hiervoor benodigde slagkracht.’
Jan Westerhoud, President-directeur ECT: ‘Wij zien de meerwaarde van het ShoreTension® systeem voor veilige, efficiënte terminaloperaties en willen graag samen met onze partner van deze Nederlandse uitvinding een wereldwijd succes maken.’

www.shoretension.com