Afhandeling hufterfeiten op de weg straks via het strafrecht

407

Om het opleggen van steeds hogere boetes, rijontzeggingen of celstraffen bij recidiverende weggebruikers mogelijk te maken wil staatssecretaris Fred Teeven van justitie hufterig gedrag op de weg voortaan afdoen binnen het strafrecht.

In de praktijk betekent dit volgens Teeven dat iedereen die een ‘hufterfeit’ begaat een strafbeschikking ontvangt. ‘Dit feit wordt geregistreerd. Indien er sprake is van het herhaald plegen van dit soort feiten, wordt er geen geldboete meer opgelegd maar wordt het dat het OM een rijontzegging oplegt en uiteindelijk zelfs celstraf kan eisen. Afhandeling hufterfeiten op de weg straks via het strafrechtHiertoe wordt door het OM een recidiveregeling worden ontworpen. In nauw overleg met politie en OM wordt bepaald welke feiten naar het strafrecht overgeheveld gaan worden. Ik sta voor deze hardere aanpak van de veelplegers en ga dit nu uitvoeren. Deze aanpak treedt op 1 januari 2015 in werking.’

Niet mogelijk
Nu is een progressief systeem van het heffen van boetes onder de heersende wet Mulder niet mogelijk. ‘Het overleg met politie en OM over de invulling van deze aanpak in de praktijk heeft nadere inzichten opgeleverd ten aanzien van de meest effectieve invulling en de juridische houdbaarheid van de aanpak’, schrijft Teeven. Op de verwerking van Mulderzaken door het OM is niet de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens, maar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)van toepassing. Dit betekent dat er een ander privacyregime van toepassing is. Hierdoor is het niet al in dit jaar mogelijk gebleken om gegevens over Mulder-overtredingen uit te wisselen en om overtredingen binnen de wet Mulder te mogen registreren. Het OM is gebonden aan de eisen uit de Wbp in relatie tot het doel van de wet Mulder.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter