Afdeling EVOA van ILT verhuist naar Utrecht

714

De afdeling Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verhuist per 14 oktober van Den Haag naar Utrecht.

Als u afval wilt uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat wilt vervoeren, moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afdeling EVOA van ILT verhuist naar UtrechtAfvalstoffen (EVOA). Ook als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen of vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren, is de EVOA van toepassing.

In geval van een grensoverschrijdend transport van afvalstoffen kan het zo zijn dat een vergunning nodig is. Deze vergunning wordt een kennisgeving genoemd. Of u een kennisgeving aan moet vragen voor het transport van afvalstoffen is afhankelijk van het land van herkomst en land van bestemming, de verwerking van het afval en de soort afvalstof. Deze webpagina geeft informatie over de te volgen procedure.

Kennisgeving aanvragen
Als u afvalstoffen naar het buitenland wilt transporteren en een kennisgeving noodzakelijk is, moet u deze kennisgeving indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling EVOA en Besluiten. Bij in- en doorvoer ontvangt de ILT de kennisgeving van de buitenlandse autoriteit.

Als u toestemming heeft gekregen van het land van herkomst en het land van bestemming, en eventueel van doorvoer, mag u gaan transporteren. U dient het transport van afvalstoffen drie werkdagen van te voren aan te melden bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen.

Het nieuwe postadres van de EVOA wordt per 14 oktober:
Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)
Risicovolle Stoffen en Producten
Afdeling Vergunningverlening EVOA
Postbus 24062
3502 MB  Utrecht

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter