ADN-bepalingen gelden niet altijd voor vervoer steenkool

1081

Inspectie begint na zomer met administratiecontroles binnenvaartNederland heeft een multilaterale overeenkomst getekend over het binnenvaartvervoer van steenkool, cokes en antraciet in drogeladingschepen.

In de overeenkomst is opgenomen dat de ADN-bepalingen op deze stoffen onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn. Deze voorwaarden hebben betrekking op de ladingstemperatuur en de beheersing daarvan.

De overeenkomst is in elk geval getekend door Nederland en Duitsland, waardoor de voorwaarden in deze beide landen van toepassing zijn. Mogelijk tekenen in de toekomst nog meer landen die toegankelijk zijn voor binnenvaart. (Bron: EVO)

twitter