Activiteiten Onderwijscentrum Binnenvaart naar Transafe

682

HENDFRIK IDO AMBACHT – Transafe neemt per 1 februari 2015 een deel van de activiteiten van het Onderwijscentrum binnenvaart (OCB) over. Het bestuur van het Onderwijscentrum binnenvaart heeft onlangs moeten besluiten de activiteiten te beëindigen vanwege een gebrek aan financiële middelen.

Activiteiten Onderwijscentrum Binnenvaart naar Transafe   Het besluit was het directe gevolg van het uitblijven van een cao in de binnenvaart. De funding van het OCB werd altijd (indirect) verzorgd door de sociale partners (BLN, CBRB, CNV en Nautilus). Het OCB speelde een sleutelrol in het opleiden en trainen van binnenvaart personeel. Zo realiseerde het OCB praktijkexamens voor zowel schippers als matrozen

De laatste jaren heeft de binnenvaartsector volgens Transafe veel geïnvesteerd in schepen en managementsystemen. ‘Het is nu van belang dat er ondanks de crisis wordt geïnvesteerd in het human-element. De meeste ongelukken en incidenten in de binnenvaart worden veroorzaakt door menselijk handelen. Uit statistieken blijkt dat het aantal incidenten bij goed opgeleid personeel aanzienlijk lager ligt.’

De sociale partners hebben aangegeven dat het van essentieel belang is dat opleidingen en trainingen in de toekomst ook beschikbaar zijn voor de binnenvaart. Transafe is dezelfde mening toegedaan en gaat de activiteiten van het OCB integreren binnen de Transafe Academy. Hiermee versterkt Transafe haar positie als de opleider in de binnenvaart rondom thema’s als kwaliteit en veiligheid.

Activiteiten Onderwijscentrum Binnenvaart naar Transafe   Transafe Academy

De Transafe Academy biedt een groot aantal opleidingen en trainingen aan. Binnen het ADN, wet- en regelgeving rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen, staat beschreven dat direct betrokkenen regelmatig hun kennis moeten opfrissen. Speciaal hiervoor zijn binnen de Transafe Academy diverse ADN cursussen samengesteld. Daarnaast zijn diverse programma’s beschikbaar over het omgaan met LNG, incidentbestrijding en operationele veiligheid. De meeste cursussen zijn op basis van een open inschrijving en kunnen ook in company worden verzorgd. Veel trainingen worden aan boord van het schip verzorgd.

E-learning

Transafe heeft de ambitie de bestaande e- learning producten en de ADN- examentrainer verder te vermarkten. Dit betekent dat wij de opleidingen en trainingen actief blijven promoten en op maat maken al naar gelang de wensen van de markt. Het volgen van trainingen en cursussen via het internet vergemakkelijkt het leerproces. De verschillende onderdelen van de lesprogramma’s zijn altijd en overal beschikbaar voor de cursisten. Zo kunnen studie en onregelmatig werk optimaal gecombineerd worden. Binnen een elektronische leeromgeving is een flexibele planning te maken.

Over Transafe

Transafe is een onafhankelijke dienstverlener aan de maritieme sector, terminals en aanverwante bedrijven in de maritieme industrie. De service focust zich op het ontzorgen, supporten en continu verbeteren van processen welke gerelateerd zijn aan veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit en beveiliging. De wettelijke regelgeving en best practice wordt hierbij in ogenschouw genomen. (Bron: Transafe)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief