Actievoerende schippers blijven de boel in de gaten houden

617

De schippers die meer dan veertien dagen bij Willemstad en de Volkeraksluizen hebben gelegen, gaan over een maand een evaluatie houden over wat er tot dat moment werkelijk bereikt is om de situatie in de binnenvaart te verbeteren. Tot dan worden de acties opgeschort.

Actievoerende schippers blijven de boel in de gaten houdenDe actievoerende schippers vergaderden in de middag van 29 april over de ontstane situatie. ‘Wetende dat er in België door de gezamenlijke druk een akkoord is getekend , waarbij is overeengekomen dat er aan de vier eisen van de actievoerende schippers wordt tegemoet gekomen , is de vraag aan de orde: Wat kunnen de schippers nog verder bereiken, in Nederland en Europa? Dezelfde middag heeft de BinnenvaartBrancheUnie (BBU) het Belgische protocolakkoord ondersteund en riep de BBU minister Schultz van Haegen op ook in Nederland uitvoering te geven aan de wensen van de binnenvaartschippers.’

Destructief
Vervolgens hebben de schippers in de Volkerak besloten alles in het werk te stellen om het destructieve beleid van de Nederlandse Banken aan de kaak te stellen. Zij zijn van mening dat er juridische stappen ondernomen moeten worden tegen het wanbeleid wat nu word gevoerd. ‘Een flink deel van de Nederlandse binnenvaart wordt toegestaan c.q. verplicht te blijven varen ver onder de kostprijs. Dat kan omdat zowel rente, als aflossingsverplichtingen voor onbepaalde tijd worden opgeschort. De Nederlandse overheid verlengt regelmatig de kredietgarantieregeling, die maar voor twee jaar mag worden verstrekt. Dit loopt nu al zes jaar zo door.  De Nederlandse gemeenten zijn er zelfs toe verplicht noodlijdende binnenvaartondernemers bijzondere bijstand te verstrekken op voorwaarden dat de schepen in de markt blijven en daarmee de markt verstoren. De levensvatbare ondernemingen in de binnenvaart komen door dit beleid ernstige problemen. Daarom zullen de schippers die de actie aan de Volkerak hebben gevoerd, dit scherp in de gaten houden.’

Lees ook:
Schippers akkoord: blokkades België voorbij
‘Binnenvaart moet crisis zelf oplossen, niet de overheid’
Binnenschippers moeten blokkade sluis Evergem opheffen
Verslag van een actievoerende binnenschipper op de Volkerak
België wil binnenvaart snel ter hulp schieten
Kamerleden: ‘Snel antwoord minister over binnenvaartcrisis’
Nederlandse binnenschippers praten met minister
ASV: ‘Ook staking binnenvaart in Nederland’
BBU: ‘Crisis binnenvaart is structureel’
Staking binnenvaart: Extra druk op Belgische wegen
Actievoerende schippers gaan woensdag weer praten
ChristenUnie: ‘Nieuw EU-onderzoek naar crisis binnenvaart’