Acties leiden tot iets beter sociaal plan geldtransporteur Brink’s

629

UTRECHT – De Brink’s medewerkers hebben met hun acties van de afgelopen weken ervoor gezorgd dat er nu meer geld beschikbaar is voor een sociaal plan. Aan hun eis voor meer werkzekerheid voor de werknemers die over kunnen gaan naar de bedrijven die het werk van Brink’s gaan overnemen, is nog niet voldaan. De vakbonden eisen dat de Rabobank een gesprek regelt tussen de CEO’s van G4S, SecurCash en GSN en de vakbonden om afspraken te maken over meer werkzekerheid.

OM eist negen jaar voor overval op auto van Brinks in DriebergenZo’n 300 werknemers kunnen naar verwachting in dienst blijven bij geldtransporteur Brink’s, als het bedrijf door het verlies van grote klanten als de Rabobank en SNS sterk wordt afgeslankt. Maar ruim 600 medewerkers verkeren al maanden in onzekerheid. Zij verliezen straks hun baan of krijgen er onzeker werk voor in de plaats. ‘Zij betalen ten onrechte de prijs voor een bezuinigingsoperatie die in opdracht van de grootbanken wordt doorgevoerd’, aldus de vakbonden FNV en CNV.

Verantwoordelijkheid

De vakbonden zijn van mening dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de Veiligheidsbranche in het algemeen en de bedrijven SecurCash en G4S in het bijzonder om zoveel mogelijk mensen van Brink’s in dienst te nemen. ‘Het is dan normaal dat deze mensen een vast contract krijgen aangeboden, zegt Eric Aarts, actiecoördinator bij CNV Vakmensen. ‘Zeker als die mensen jarenlang hun werk bij Brink’s goed hebben gedaan.’

Onzeker werk

‘Als ik op 30 juni in het uniform van Brink’s de geldautomaten van de Rabobank vul, iets dat ik al twintig jaar tot volle tevredenheid doe, met de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarom moet ik dan op 1 juli als ik in dienst ben van een ander bedrijf diezelfde automaten van Rabobank vullen op dezelfde manier, terwijl ik ‘bungel’ aan het touwtje van een tijdelijk contract?, zegt een van de Brink’s medewerkers die wegens veiligheidsredenen anoniem moet blijven. ‘Ik heb op geen enkele wijze invloed kunnen uitoefenen op het feit dat het werk van de ene werkgever naar de andere gaat. Het enige wat ik vraag is dat als ik overstap niet weer na een half jaar in onzekerheid verkeer.’

Kostenbesparing

Het door de nieuwe uitvoerders in dienst nemen van zoveel mogelijk werknemers die nu nog voor Brink’s werken, is de meest logische stap. De Brink’s medewerkers zijn ervaren en betrouwbare medewerkers die de veiligheidsprocedures van haver tot gort kennen. ‘Het bespaart de nieuwe uitvoerders veel geld dat anders gemoeid zou zijn met het opleiden van nieuwe mense’”, aldus Leen van der List, actiecoördinator FNV. ‘Het bespaart ook gemeenschapsgeld, want het draagt bij aan het beperken van het aantal mensen dat straks een beroep doet op de WW en op termijn bijstand. En het maakt dat minder mensen een volledig beroep moeten doen op het sociaal plan, waardoor er meer geld ter beschikking is voor de mensen die zwaar in de problemen komen.’

Dringend beroep

De vakbonden doen daarom een dringend beroep op de Raad van Bestuur van de Rabobank om een gesprek af te dwingen tussen de CEO’s van G4S, SecurCash en GSN en de vakbonden om afspraken te maken over meer werkzekerheid. ‘Als dat gesprek er niet komt of die afspraken uitblijven, dan kunnen we niet anders dan dit vriendelijke verzoek kracht bij te zetten’, aldus Mariëtte Patijn, Arbeidsvoorwaardencoördinator van de FNV. ‘Dat zal op een steviger manier gebeuren dan tijdens de estafetteacties van de afgelopen week. Want van bedrijven die hun mond vol hebben over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en/of de Code Verantwoord marktgedrag hebben ondertekend, zou je mogen verwachten dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.’

Achtergrond

Bij Brink’s Nederland werken 1.080 mensen. Rabobank en ABN Amro stappen over van Brink’s naar Geld service Nederland (GSN) en ook SNS heeft het contract met Brink’s opgezegd en gaat over naar een andere marktpartij. Door het verlies van deze klanten zullen ruim 600 banen bij Brink’s verdwijnen.  Het werk zelf verdwijnt niet, maar wordt dus overgenomen door andere uitvoerders. Een deel van het ervaren personeel van Brink’s zou daarom prima aan de slag kunnen bij deze nieuwe uitvoerders. (Bron: CNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief