ACM moet loodsentarieven voor 2014 opnieuw vaststellen

594

DEN HAAG – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt de loodsgeldtarieven die ACM voor het jaar 2014 heeft vastgesteld. De loodsgeldtarieven zijn de tarieven die loodsen in rekening brengen voor het verlenen van hun diensten. Met de loodsgeldtarieven voor 2014 wordt uitvoering gegeven aan een nieuwe tariefstructuur.

Vlaamse rechter beslist over loodsenconflict op de ScheldeAan de nieuwe tariefstructuur ging intensief overleg in de sector vooraf, waarbij op basis van simulaties van het loodswezen is onderhandeld over de uitkomsten voor de verschillende zeehavengebieden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de wettelijke regels aangepast nadat zij had ingestemd met het voorstel van de sector daarvoor.

Grotere kostenstijging

Met de voor 2014 vastgestelde tarieven, blijkt de kostenstijging voor zeehavengebied Scheldemonden onverwacht veel groter dan de sector en de minister nastreefden. Dat had voor ACM reden moeten zijn haar bevoegdheid te gebruiken om een correctie toe te passen, zodat de uitkomsten meer in overeenstemming waren met wat de sector en de minister beoogden. ACM heeft dat ten onrechte nagelaten.

ACM moet nu opnieuw een besluit nemen over de loodsgeldtarieven voor 2014. Het CBb heeft bepaald dat de door ACM vastgestelde tarieven voorlopig wel blijven gelden. (Bron: Rechtspraak)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief