Achttien procent meer goederen over kanaal Bossuit-Kortrijk

441

Het goederenvervoer over het kanaal Bossuit-Kortrijk is het afgelopen jaar met ruim achttien procent tot boven de één miljoen ton gestegen. In 2012 werd nog ruim 878.000 ton aan goederen over het kanaal vervoerd.

Achttien procent meer goederen over kanaal Bossuit-KortrijkVolgens vaarwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is dankzij de bouw en exploitatie van een aantal nieuwe overslagfaciliteiten langs het kanaal vanaf 2000 (overslag toen 167.833 ton) een duidelijke opwaartse trend merkbaar. ‘Een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe overslagfaciliteit is de nieuwe kaaimuur bij Imog in Zwevegem die sinds eind 2012 operationeel is voor de overslag van rivierslib en biomassa.’

Om nog meer in te spelen op de behoeften van de bedrijven, heeft W&Z sedert 1 januari 2014 ook de bedieningstijden uitgebreid en gelijkgesteld aan deze die gelden op de Leie en de Boven-Schelde. (Bron: W&Z)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter