‘Dringend koerswijziging nodig in transport en logistiek’

831

Accountants pleiten in de transport- en logistieksector steeds vaker voor een drastische koerswijziging van de onderneming, of zelfs voor het stopzetten daarvan. Dit staat in de publieke managementletter ‘Tussen stoppenen doorgaan’, gericht aan de sector transport en logistiek.

Accountants: ‘Dringend koerswijziging nodig in transport en logistiek’Het aantal faillissementen in de sector is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De gevolgen van de economische terugval worden versterkt door overcapaciteit en goedkopere concurrentie uit het buitenland. Door de economische teruggang raken de reserves van veel ondernemingen uitgeput. Banken verstrekken minder snel financieringen en zijn eerder geneigd om verliezen op oninbare leningen te nemen.
Laag rendement kan ook betekenen dat activa afgewaardeerd moeten worden, wat effect heeft op de financieringsmogelijkheden. Investeren in duurzaamheid en innovatie is belangrijk, maar krijgt door de crisis minder prioriteit.

‘Denk na’
Daarom adviseren accountants aan transportondernemers actief na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Dat kan ook betekenen dat gekozen wordt voor bedrijfssluiting, om een faillissement te voorkomen.

De sector transport en logistiek levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en heeft een productiewaarde van 59 miljard euro. De sector maakt deel uit van het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid. De branche telt 24.000 bedrijven met in totaal 335.000 werknemers.