Accijnsverhoging transport kost schatkist 180 miljoen euro

767

De recente accijnsverhoging op diesel kost de Nederlandse schatkist meer dan dat het oplevert. Deze conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN) op basis van een onderzoek onder haar leden.

Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse vervoerders dit jaar meer diesel in het buitenland tanken. Dit levert het Rijk daardoor circa 180 miljoen euro minder aan accijnsinkomsten op, terwijl het kabinet juist rekent op 90 miljoen aan extra opbrengsten, opgebracht door vrachtauto’s. TLN heeft Melkkoeien bij politieke partijen tegen accijnsverhogingafgelopen jaar meerdere malen gewaarschuwd voor dit negatieve effect en dringt er bij het kabinet op aan om de maatregel zo snel mogelijk terug te draaien en financieel herstel van de sector te stimuleren.

Naar buitenland
In januari van dit jaar heeft het kabinet de accijns op diesel met 3 eurocent verhoogd. Het kabinet verwacht hiermee in 2014 in totaal 230 miljoen euro aan extra accijnsinkomsten (inclusief personenverkeer) binnen te halen. Op basis van berekeningen van TLN moet circa 90 miljoen euro van deze extra opbrengsten worden opgebracht door de transportsector. Uit een inventarisatie van TLN onder haar leden blijkt nu dat Nederlandse transportondernemingen nog vaker zullen uitwijken naar het buitenland. Hierdoor wordt er minder in Nederland getankt en loopt de schatkist circa 180 miljoen euro aan accijnsinkomsten mis. TLN voorzitter Arthur van Dijk: ‘Wij hebben hiervoor het afgelopen jaar in meerdere gesprekken met de staatssecretaris en het ministerie van Financiën herhaaldelijk gewaarschuwd. De accijnsverhoging schiet een groot gat in de Rijksbegroting nu vervoerders nog minder in Nederland gaan tanken. Er is maar één verstandige maatregel en dat is dat de accijnsverhoging direct wordt teruggedraaid’.

België profiteert
Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat vervoerders met name in België tanken. Het verschil in dieselprijs tussen België en Nederland is, mede door de accijnsteruggaafregeling in België, per 1 januari opgelopen tot circa 12 eurocent per liter diesel. ‘Dat levert een vervoerder tot wel 120 euro per tankbeurt op. Ik denk dat België wel blij is met de Nederlandse maatregel’, aldus Van Dijk.

Schade voorkomen
Uit recent onderzoek van TLN blijkt dat door stijgende kosten en achterblijvende vrachtprijzen, veel ondernemers nog steeds in financieel zwaar weer verkeren. Aangezien brandstof circa 30% uitmaakt van de totale kosten van een onderneming, komt iedere verhoging van de brandstofprijs keihard aan. Temeer voor de bedrijven die geen mogelijkheid hebben om in het buitenland te tanken. Het kabinet gaat op aandringen van de Tweede Kamer aankomende mei evalueren welk effect de accijnsverhoging op diesel heeft op de Nederlandse economie. Volgens TLN hoeven we niet zo lang te wachten en is het nu al duidelijk welke negatieve effecten de maatregelen met zich meebrengt. Door de maatregel nu terug te draaien, kunnen we nog meer schade voor de sector voorkomen en stimuleren we het financieel herstel. (Bron: TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter