Accijnsverhoging kost komende jaren vele duizenden banen

848

ZOETERMEER – De verhoging van de accijns kost de komende jaren meer dan 8.000 banen. Vooral in de grensstreek leidt de verhoging tot belangrijke negatieve effecten. In opdracht van BOVAG onderzocht Panteia de maatschappelijke effecten hiervan.

Met de verhoging van de accijns voor diesel en lpg is de prijs aan de pomp in Nederland hoger geworden dan in Duitsland en België. Zowel inwoners van de Nederlandse grensstreek als internationale transporteurs tanken daarom vaker in Duitsland of België in plaats van Nederland. Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat het verkoopvolume van diesel in 2014 met 500 miljoen liter is gedaald ten opzichte van 2013. De verkoop van lpg daalt met 102 miljoen liter. De daling in het verkoopvolume is voor een deel ook toe te schrijven aan steeds zuiniger wordende auto’s.

Helft ondernemers tankt door accijnsverhoging in buitenlandBanenverlies

Uit het onderzoek blijkt dat vooral tankstations in de grensstreek een sterke daling in de verkoop merken. ‘Op termijn zal dit voor een aantal tankstations sluiting betekenen. De overige tankstations zullen minder personeel in dienst hebben. Het effect hiervan op de werkgelegenheid is dat er binnen twee jaar 330 fulltime banen zullen verdwijnen. Met de overige effecten meegerekend, het niet-regio gebonden tanken en de algemene vraaguitval, komt het totale banenverlies bij tankstations in heel Nederland op termijn uit op ruim 700 fulltime banen.’

Minder besteden

Een ander effect van de accijnsverhoging op diesel en lpg is de krimp van consumentenbestedingen. ‘Dit heeft weer een negatief effect op de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De extra accijnsinkomsten vloeien niet terug in de economie, omdat deze worden gebruikt om het overheidstekort te beperken. Dit heeft een lager nationaal inkomen en daarmee een afname van de werkgelegenheid tot gevolg. De afname van de werkgelegenheid door minder consumentenbestedingen  wordt geschat op 5.500 fulltime banen binnen twee jaar. Deze daling komt bovenop het banenverlies in de tankstationbranche.’

Grensoverschrijdend

Verder zorgt de accijnsverhoging voor een afname van het grensoverschrijdend winkelen in de Nederlandse grensstreek. ‘Dit zorgt voor een additioneel verlies van 1.000 tot 2.000 banen en voor 25 tot 50 miljoen euro extra uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen door het weglekken van consumentenbestedingen in de grensstreek naar het buitenland.’

Niet minder accijns

Uit het onderzoek blijkt verder dat de sterke afname van het verkoopvolume niet zorgt voor minder accijnsinkomsten voor het rijk. ‘De accijnsverhoging op diesel was procentueel hoger dan de daling van het verkoopvolume. Wel loopt het rijk een deel van de accijnsinkomsten mis doordat er meer buiten de Nederlandse grenzen wordt getankt. Voor 2014 zullen deze misgelopen inkomsten uitkomen op ongeveer 243 miljoen euro, naast de 15 miljoen euro aan misgelopen accijnzen door de verminderde vraag.’ (Bron: Panteia)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief