Aanzienlijk minder schepen in haven Rotterdam

789

Het aantal zeeschepen dat in de Rotterdamse haven arriveerde, nam verder af in 2012. Door schaalvergroting, crisis en minder afvaarten bij de veerdiensten verminderde het aantal aankomsten met 2347 naar 32.057 scheepsbezoeken. In 2008 arriveerden er nog 36.415 zeeschepen. Ondanks de afname nam de overslag in 2012 toe met 1,7 procent naar 442 miljoen ton. Dit blijkt uit de presentatie van de nautische cijfers door havenmeester René de Vries van het Havenbedrijf Rotterdam.

renedevries2012 was volgens de havenmeester een zeer veilig jaar. Met niet alleen minder schepen maar ook minder nautische ongevallen. Het Havenbedrijf begeleidde 80.000 zeevaartbewegingen en een veelvoud aan binnenvaartbewegingen en telde in totaal 111 nautische ongevallen. In 2011 waren dit nog 132 ongevallen. De meest in het oog springende incidenten waren aanvaringen van binnenvaartschepen tegen de Willemsbrug en de binnendeur van de Rozenburgse sluis. René de Vries hamert er wel op dat hij – ondanks de goede veiligheidscijfers en het mindere aantal schepen – de verkeersbegeleiding op hetzelfde hoge niveau wil handhaven. Hij voorziet door de opening van de Maasvlakte 2 aanzienlijk meer schepen in de nabije toekomst en bereidt de haven met het project ‘Schip centraal’ voor op een breed afgestemde verkeersplanning.

Het Havenbedrijf stak het afgelopen jaar veel energie in het behouden en monitoren van het hoge veiligheidsniveau. Niet alleen door 11.214 gerichte inspecties maar ook door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidsindex, de Nautische Safety Index. Verder heeft het Havenbedrijf dit jaar een belangrijke stap gemaakt met de vernieuwing van de Havenbeheersverordening