‘Aantal opheffingen logistieke bedrijven naar recordhoogte’

641

Het gaat slecht met het logistieke bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland. Na een tegenvallend 2012 begint ook het nieuwe jaar niet goed. Bij veel ondernemers staan de bedrijfsresultaten zwaar onder druk. Dit blijkt uit de Logistieke Monitor Zuidwest-Nederland (1ste kwartaal) van de Kamer van Koophandel.

‘Aantal opheffingen logistieke bedrijven naar recordhoogte’Het aantal opheffingen van logistieke bedrijven is in Zuidwest-Nederland naar recordhoogte gestegen. Om toch het hoofd boven water te houden snijden veel bedrijven in hun kosten. Met name het personeel lijkt hier de dupe van te worden. Resultaat is een sterk oplopende werkloosheid van personen met een logistiek beroep.
Door grote concurrentie en stijgende kosten staan de marges sterk onder druk. Ruim een derde van de logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland wil zich het komende jaar dan ook richten op kostenreductie. Daarmee is de sector één van de koplopers binnen het totale bedrijfsleven. Zo’n 17% spreekt van meer focus op een scherpe prijs, ruim 13% wil de bedrijfsomvang vergroten door acquisitie.

Werkgelegenheid
Bij kostenreductie wordt ook naar de vermindering van personeel gekeken. Voor het 1ste kwartaal van 2013 verwacht bijna één op de vier bedrijven in Zuidwest-Nederland te snijden in het personeel. Een op de tien denkt juist uit te breiden. Landelijk is de afvloeiing van arbeidskrachten nog groter. Resultaat is een sterk oplopende werkloosheid van personen met een logistiek beroep.
In Zuidwest-Nederland stonden in januari 2013 bijna 2.900 personen met een logistiek beroep ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, 17% meer dan een jaar eerder en het hoogste niveau in 3 jaar tijd.

Omzetontwikkeling
Van de logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland verwacht bijna een kwart in het 1ste kwartaal een lagere omzet, slechts 5% rekent op groei. Het groeisaldo (-18%) is in de afgelopen 3 jaar niet zo laag geweest. Ondanks het negatieve beeld weet toch bijna driekwart van de bedrijven de omzet op peil te houden.
Vanwege de moeilijke marktomstandigheden is het aantal opheffingen binnen de logistiek in Zuidwest-Nederland naar recordhoogte gestegen. In totaal ging het in het 4de kwartaal om 75 opheffingen. Een jaar eerder waren dat er 52. Het aantal opheffingen is een stuk groter dan het aantal logistieke starters (56 starters). Per saldo is er in het 4de kwartaal dus sprake van een krimp van het aantal logistieke bedrijven.
Over heel 2012 (199 starters en 196 opheffingen) is het aantal starters en opheffingen in evenwicht.

Overslag havens toegenomen
De haven van Moerdijk heeft in het 4de kwartaal 1.641.000 ton goederen overgeslagen, een stijging van 2,3% ten opzichte van het 4de kwartaal in 2011. Van Zeeland Seaports steeg in dezelfde periode de overslag zelfs met 5,2% tot 9.036.000 ton. Zowel in Moerdijk als in de Zeeuwse havens lag de groei hoger dan in de Rotterdamse haven (+1,7%). Ondanks de sterke groei in het 4de kwartaal is de totale overslag in de Zeeuwse havens in 2012 met 4,3% gedaald. Moerdijk komt op jaarbasis uit op een groei van 2,8%.