Aantal ladingdiefstallen daalt 50%, diefstal vrachtwagens stijgt 20%

595

Het aantal ladingdiefstallen is in 2012 met ruim 50% gedaald van 768 gevallen in 2011 naar 385 in 2012. De diefstal van vrachtwagens laat een stijging zien van ruim 20%. Dit blijkt uit de jaarcijfers over ladingdiefstallen in de wegtransportsector van de Landelijke Eenheid van de politie.

Aantal ladingdiefstallen daalt 50%Transporteurs, verladers, chauffeurs en verzekeraars ondervinden veel hinder van ladingdiefstallen. De sterke daling van deze schadelijke vorm van criminaliteit is vooral te danken aan sterk repressief optreden door de politie en preventieve maatregelen door de sector. Conclusie is dat de publiek-private samenwerking zijn beoogde effectiviteit bereikt.

Repressie
Het projectteam ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland heeft, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, aansprekende resultaten geboekt met haar repressieve aanpak. De afgelopen twee jaar heeft dit team drie criminele groeperingen, die zich op grote schaal en op professionele wijze bezighielden met het plegen van ladingdiefstallen, ontmanteld en een groot aantal snelle interventies gepleegd. In totaal zijn bij deze onderzoeken meer dan 50 verdachten aangehouden. Een aantal van hen is inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen. De sterke daling wordt toegeschreven aan deze repressieve aanpak in combinatie met preventieve maatregelen.

Preventie
De private sector heeft de nodige preventieve maatregelen genomen, waardoor het voor criminelen steeds moeilijker is hun slag te slaan. Het aantal beveiligde parkeerplaatsen is toegenomen. Transporteurs maken steeds vaker gebruik van die voorzieningen, zoals blijkt uit de toegenomen bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. Een kwetsbare plek, zoals Trade Port West bij Venlo, is nu beveiligd, waardoor het aantal diefstallen drastisch is afgenomen. Ook op de door Secure Lane beveiligde snelwegroute van Rotterdam naar Venlo zijn de diefstallen van lading vrijwel tot nul gereduceerd.

Diefstal vrachtwagens
De diefstal van vrachtwagens laat een stijging zien van ruim 20%. Dit komt door een verkeerde manier van aangifte doen en registratie bij de politie. Met betrokken partijen is hierover gesproken.