Aantal koperdiefstallen spoor daalt fors

604

Het aantal koperdiefstallen op het spoor is zowel in 2012 als in de eerste helft van 2013 fors afgenomen. Per maand daalde het gemiddelde aantal koperdiefstallen op het spoor van 43 in 2011 naar 24 in 2012 en naar 8 in de eerste helft van 2013. Ook werden er in 2012 33 mensen aangehouden voor koperdiefstal en nam de pakkans toe. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Opstelten aan de Tweede Kamer over de voortgang van Actie Koperslag.

Aantal koperdiefstallen spoor daalt forsOp het spoor is het gemiddelde aantal koperdiefstallen per maand in de eerste helft van 2013 met 81% gedaald ten opzichte van 2011 (van 43 naar 8). Daarnaast daalde, volgens ProRail, het aantal vertragingsminuten op het spoor veroorzaakt door koperdiefstal van 17.818 in 2011 naar 14.814 in 2012. Bij het hoogspanningsnet is het aantal diefstallen in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2011 van 5,8 naar 7. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door een meer accurate registratie van koperdiefstallen. Ook zijn in 2012 zijn 33 verdachten van koperdiefstal met gevaarzetting aangehouden, waardoor de pakkans toenam van 4,5% naar 8,9%.

Actie Koperslag
Op 30 juni 2011 ging de Actie Koperslag van start. Publieke en private partijen die te maken krijgen met koperdiefstal verklaarden gezamenlijk op te trekken tegen dit gemeenschappelijke probleem. Inmiddels werken organisaties zoals ProRail, TenneT, Netbeheer Nederland, de politie (met name de zeehavenpolitie), het Openbaar Ministerie, metaalverwerkingsbranche MRF, de Belastingdienst en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie al twee jaar samen om het aantal geregistreerde koperdiefstallen met gevaarzetting met te verlagen en de pakkans van koperdieven te verhogen. Actie Koperslag richt zich primair op sectoren waar koperdiefstal tot gevaarlijke situaties kan leiden, zoals op het spoor en het hoogspanningsnet.

Heterdaad
De Actie Koperslag bestaat zowel uit preventieve maatregelen, zoals de beveiliging van koper met synthetisch DNA (SDNA), als repressieve maatregelen, zoals het vergroten van de heterdaadkracht door gerichte inzet op risicolocaties, het optimaliseren van de informatiepositie door het aangifteproces te verbeteren en de bestrijding van heling door de invoering van de legitimatieplicht bij de contante inkoop van koper. Bovendien wordt tijdens de strafrechtelijke vervolging meer rekening gehouden met de gevaarzetting die koperdiefstal kan veroorzaken.

twitter