Aantal banen in transport en logistiek groeit licht na 2014

799

Het aantal banen in de transport en logistiek groeit na 2014 licht. Uitkeringsinstantie UWV constateert dat in haar sectorbeschrijving Vervoer en opslag.

In totaal werkten er in 2013 zo’n 400.000 personen in de transport en logistiek. Dat zijn er 13.000 minder dan in 2007. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende tijd stabiel blijft en na 2014 licht stijgt. In 2018 zijn er dan 430.000 banen, waarvan 390.000 van werknemers en 40.000 van zelfstandigen.

Hoewel de werkgelegenheid daalde, steeg het aantal bedrijven in de sector juist sterk. De groei van het aantal ondernemingen is vooral terug te voeren op de zeer sterke groei van het Keurmerk Transport & Logistiek voor Koopman Cargoaantal zelfstandigen zonder personeel in de afgelopen jaren. Het aantal zzp’ers nam tussen 2005 en 2013 toe met 35 procent.

Vergrijzing
De positieve verwachtingen voor de toekomst gaan onder meer op voor het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaart. In de logistieke dienstverlening en haven, op- en overslag zet de groei van de afgelopen jaren zich naar verwachting verder door. In onder meer de zeevaart en het vervoer per spoor wordt voorlopig geen groei verwacht.

In een aantal branches en beroepen is het personeelsbestand sterk vergrijsd waardoor een grote vraag naar personeel ontstaat. Dit speelt het sterkst in het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaart. UWV verwacht dan ook vanaf 2014 een stijging van het aantal vacatures. In de jaren 2015-2018 bedraagt het aantal ontstane vacatures zo’n 36.000 per jaar.

Hogere eisen
Het UWV constateert  verder dat werkgevers steeds hogere kwalificatie-eisen stellen. De kansen voor laagopgeleiden zijn daardoor beperkt. ‘Dit is bijvoorbeeld merkbaar in de deelsector haven, op- en overslag. Hogere kwalificatie-eisen hebben niet alleen betrekking op technische competenties, maar bijvoorbeeld ook op talenkennis in bijvoorbeeld de binnenvaart. Dit maakt dat verschillende branches in de sector behoefte hebben aan beter opgeleide schoolverlaters, met name vanuit de hogere mbo-niveaus.

Krappe markt
In de transport en logistiek is de arbeidsmarkt volgens het UWV ruimer is dan in de andere sectoren van de Nederlandse economie. Dat betekent dat er minder vacatures zijn dan het aantal WW’ers dat voor het betreffende transportberoep staat ingeschreven. Krapte is er wel in de nautische beroepen zoals schipper binnenvaart, stuurman kleine handelsvaart, kapitein sleepdienst, dekpersoneel binnenvaart, transportplanner, administratief employé bevrachting, chauffeur klein rijbewijs en in iets mindere mate vrachtwagenchauffeur, bezorger, koerier, lader, losser, magazijnknecht en  postexpediteur/postbesteller. (Bron: UWV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter