‘Aanpassing keuringsleeftijd vaarbewijs binnen twee jaar’

746

vaarbewijsMinister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft in internationaal verband de aanpassing van de keuringsleeftijd voor het vaarbewijs aan de orde gesteld. Als het aan de minister ligt, hoopt ze binnen twee jaar concrete resultaten te bereiken.

De aanpassing van de keuringsleeftijd is volgens de minister niet makkelijk. ‘Voor wat betreft de beroepsvaart wijs ik er op dat de betreffende keuringsleeftijden voor het (beperkt) vaarbewijs internationaal zijn geregeld. Eventuele aanpassing moet dan ook in internationaal verband gebeuren. Binnen de CCR zelfs op basis van unanimiteit. Desalniettemin ben ik voorstander van het waar mogelijk en nodig terugdringen van overbodige regeldruk en administratieve lasten.’