Aanleg van de Rotterdamsebaan mag van RvS definitief doorgaan

422

DEN HAAG – De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Rotterdamsebaan’ van de gemeente Den Haag grotendeels in stand gelaten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Lobby voor de meest optimale RotterdamsebaanHet gaat om het deel van het bestemmingsplan dat de aanleg van de Rotterdamsebaan op Haags grondgebied mogelijk maakt. De Rotterdamsebaan wordt een nieuwe verbinding van ongeveer vier kilometer lang tussen de rijkswegen A4 en A13 en de centrumring van Den Haag. Deze verbindingsweg ligt in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Bezwaar

Een aantal bedrijven, Vereniging Houdt Vlietrand Groen, familiepark Drievliet en enkele inwoners van de wijk Hoornwijck waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen.

De bedrijven vrezen dat zij minder goed bereikbaar zullen zijn als het wegennet in de Binckhorst wordt aangepast. Ook zijn ze bang dat de ‘zichtlocatie’ van hun bedrijven verloren zal gaan en daardoor het aantal klanten zal afnemen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze bezwaren ongegrond verklaard.

De bezwaren van de vereniging en de inwoners hebben vooral betrekking op het woongenot en de natuur in de Vlietzone. Zij vrezen dat die worden aangetast door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Deze bezwaren zijn eveneens ongegrond verklaard.

Overige bezwaren

Op een aantal onderdelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd. Zo is het niet langer noodzakelijk de gronden van familiepark Drievliet ook een waterkerende bestemming te geven en krijgen beide horecagelegenheden op het park een horecabestemming.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief