‘Piraterij én hooliganisme is misselijkmakende grap’

742

Rusland klaagt de activisten van Greenpeace aan voor piraterij én hooliganisme. De meest recente aanklacht voor ‘hooliganisme’ vervangt dus niet de aanklacht voor piraterij – zoals was aangekondigd – maar komt er bij.

'Aanklacht voor piraterij én hooliganisme is misselijkmakende grap'Vorige week deelde de machtige Russische onderzoekscommissie nog mee dat de piraterij-aanklacht tegen de Arctic 30 vervangen zou worden door die voor ‘hooliganisme’. Het nieuws haalde de pers wereldwijd. Maar toen de 30 beklaagden in de loop van deze week voor de commissie werden gebracht, werd de aanklacht er gewoonweg aan toegevoegd. Dit betekent dat de Arctic 30 naast 15 jaar cel voor piraterij ook nog 7 jaar extra celstraf boven het hoofd hangt.

‘Misselijkmakende grap’
Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International reageert geschokt: ‘De Russische autoriteiten willen 30 mannen en vrouwen voor misschien wel 20 jaar veroordelen omdat 2 actievoerders probeerden via een touw een gigantisch boorplatform te beklimmen. Dit heeft alles weg van een misselijkmakende grap. De straffen die hen nu boven het hoofd hangen, zeggen zoveel meer over diegenen die hen aanklagen dan over de gevangenen. Onze actievoerders zijn noch piraten, noch hooligans. Het zijn gewone mensen met een geweten die zich zorgen maken over onze toekomst. Daarom moeten ze onmiddellijk worden vrijgelaten.’

Brief
De Nederlandse campagneleider Faiza Oulahsen stuurde onderstaande brief aan koning Willem-Alexander.

Murmansk, Rusland, 24 oktober 2013

Majesteit,

Hopelijk bereikt deze brief u. Ik schrijf u als staatsburger van het Nederlands Koninkrijk, ook namens Mannes Ubbels en de 28 anderen die momenteel met mij vastzitten in de gevangenis van Murmansk.

Het is vandaag precies een maand geleden dat wij aan land zijn gebracht. Ondanks dat ik er recht op heb, heb ik nog steeds geen telefoontje mogen plegen. Ik wil graag mijn familie spreken, al is het maar voor even.

Ik zit alleen in mijn cel, geïsoleerd van alle anderen. De cel waarin ik de eerste drie weken verbleef, verkeerde in niet al te beste staat: lekkende waterleidingen, een raam dat niet dicht kon, sanitair dat gebrekkig functioneerde en ratten die ’s nachts hun weg naar mijn smerige cel vonden. Inmiddels heb ik een andere cel gekregen.

Het is mij ter ore gekomen dat u op korte termijn Rusland zult bezoeken. Graag wil ik u vragen om onze situatie te bespreken met de Russische autoriteiten tijdens uw bezoek. Dat zouden mijn lotgenoten en ik zeer op prijs stellen. Ik hoop van harte dat u iets voor ons kunt betekenen en de omstandigheden waarin wij verkeren.

Hoogachtend,

Faiza Oulahsen

Stuur een protestmail naar de Russische ambassade.

twitter