Aandeel binnenvaart Nederland groeit, weg en spoor daalt

943

Het aandeel van de binnenvaart in het vervoer van lading groeit in Nederland en de Europese Unie. Het aandeel van het wegtransport in Nederland daalt, evenals van het spoor. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Het aandeel van de binnenvaart in Nederland steeg in de periode van 2007 tot en met 2012 van 44,6 naar 46,5 procent van het totale aantal tonkilometers. Europees gezien steeg het aandeel van de binnenvaart van 6,3 naar 6,9 procent. Na Nederland wordt in Bulgarije (30,5%), Roemenië (29,2%), België (17,1%), Duitsland (10,3%) ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’en Luxemburg (8,8%) het meeste over het water vervoerd.

Wegvervoer

Het aandeel van het wegvervoer daalde van 2007 tot en met 2012 in Nederland van 48,4 naar 47,5 procent. Europees daalde het aandeel van 75,4 naar 74,5 procent. Cyprus en Malta zijn de twee landen waar honderd procent van de goederen over de weg gaat. In Letland gaat met 15,7 procent de minste lading over de weg, gevolgd door Litouwen met 29,6 procent.

Vrijwel de helft van de landen kreeg te maken met een daling van het aandeel van het wegtransport in de gereden tonkilometers. Stijgende uitzonderingen waren onder meer Bulgarije (53%), Tsjechië, Estland, Griekenland, Frankrijk, Duitsland en Frankrijk.

Spoor

Het spoor verloor in Nederland zo’n vijftien procent marktaandeel. Het aandeel daalde van 7 naar 6 procent. Europees steeg het aandeel van het spoor van 18,3 naar 18,6 procent. Het meeste spoorvervoer is te vinden in Letland (84,3%), Litouwen (70,4%) en Estland (67%). (Bron: Eurostat)