Aandeel binnenvaart in haven Antwerpen moet omhoog

4134

ANTWERPEN – De haven van Antwerpen wil dat in 2030 het aandeel van de binnenvaart in het vervoer naar het achterland is gestegen van de huidige 36 naar 42 procent. Alle initiatieven om dit te bereiken bundelde het Havenbedrijf in de campagne Instream.

Aandeel binnenvaart in haven Antwerpen moet omhoogVolgens het Havenbedrijf Antwerpen speelt de binnenvaart een cruciale rol bij het realiseren van een duurzame ontsluiting met het achterland en bij het verankeren van logistieke goederenstromen. ‘Het mag dan ook niet verbazen dat het Antwerpse Havenbedrijf al enkele jaren een voortrekkersrol opneemt om, in samenwerking met alle ketenpartijen, de binnenvaartstromen in de haven vlotter te laten verlopen. Een efficiënt werkende binnenvaart verhoogt de aantrekkelijkheid voor de havengebruikers en stimuleert het gebruik ervan.’

Samenwerking

Een zeer belangrijke troef bij de realisaties van de binnenvaartprojecten in de Antwerpse haven is volgens het Havenbedrijf de goede samenwerking tussen alle betrokken ketenpartijen. Door de krachten te bundelen, kan de haven de processen en structuren rond de binnenvaart stroomlijnen en een positieve dynamiek bij de divers stakeholders creëren. ‘De samenwerking met het Havenbedrijf is uniek’, zegt Philip Govers, Chief Operations Officer van BCTN Benelux en director van ICBO. ‘Dankzij een open dialoog tussen de binnenvaartsector en het Havenbedrijf en de pragmatische aanpak worden er snel resultaten geboekt voor een goede afhandeling van de binnenvaart in de haven van Antwerpen.’

Resultaat

Met de nautische coördinatie, de optimale containerafhandeling en de efficiënte haveninterne distributie heeft de Antwerpse haven volgens eigen zeggen ‘drie onmiskenbare troeven voor de binnenvaartsector op haar visitekaartje staan’.
– Nautische coördinatie: het Automatic Identification System en de te realiseren binnenvaartcoördinatie dragen hun steentje bij tot een vlot, transparant en veilig scheepvaartverkeer. Daarnaast kan ook de doorlooptijd in de haven gereduceerd worden dankzij een optimale planning en benutting van de beschikbare sluiscapaciteit.
– Optimale containerafhandeling: het Barge Traffic System (BTS) laat operatoren toe om realistische tijdslots aan te vragen zodat een haalbare en realistische planning kan worden opgemaakt. De werking van BTS wordt versterkt door het project van centrale lichterplanning- en opvolging wat een gemeenschappelijke planning over alle terminaloperatoren heen ambieert.
– Efficiënte haveninterne distributie: de Premium Barge Service is een binnenvaartdienst die op vaste tijdstippen verschillende containerterminals in de Antwerpse haven aanloopt en op die manier het intraportuair vervoer over de weg wil reduceren. De consolidatie van de kleine barge container volumes moet leiden tot een vermindering van het aantal aanlopen wat de doorlooptijd in de haven gunstig beïnvloedt. (Bron: Haven Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief