‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’

916

Een groot project als de A2 tunnel in Maastricht is niet meer te realiseren zonder inzet van buitenlandse werknemers. Avenue2 reageert hiermee als bouwer van de tunnel op aantijgingen van ‘moderne slavernij’ onder de buitenlandse werknemers.

De bouwvakkers zijn in dienst van het Ierse bedrijf Atlanco Rimec. Volgens de Limburgse media houdt het bedrijf een kleine 1.000 euro per maand in voor huisvesting in slooppanden. Atlanco Rimec kwam eerder al in opspraak bij de bouw van de elektriciteitscentrale in de Groningse Eemshaven.

‘Trots’
Toch blijft Avenue2 trots op het project. ‘Het project staat er goed bij. En we willen ook trots blijven op de manier waarop wij dit project realiseren. Vanaf de start hebben ‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’wij voor de inzet van buitenlandse werknemers een zorgvuldig selectieproces doorlopen. Ook controleren wij regelmatig zelf onder andere op loonstrookjes. Bij deze controles hebben wij geen misstanden kunnen constateren. Voor de grote projecten in Nederland is vanuit de belastingdienst en SZW een speciaal controleteam ´Grote projecten´. Hiervan zijn tot op heden geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van afdrachten of misstanden. Wij zullen nogmaals de feiten controleren en die houden naast de klachten en aantijgingen, die schijnbaar door medewerkers van Rimec, zijn doorgegeven.’

Ondertussen gaat het werk door. ‘Op basis van de bij ons bekende feiten worden er op dit moment geen stappen ondernomen. Mocht alsnog blijken dat er onacceptabele zaken aan de orde zijn aarzelen wij niet om gepaste maatregelen te nemen.’

Werkeloos thuis
De Limburgse Statenfractie van de SP vindt het onacceptabel dat in Nederland arbeiders worden uitgebuit. ‘Door de opzettelijke werving van bouwvakkers uit het buitenland die ook nog eens flink onderbetaald krijgen, kan nauwelijks sprake zijn van de beoogde zogenaamde Social Return in de vorm van het creëren van banen in de ‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’bouw’, schrijft fractievoorzitter Daan Prevoo. ‘Door deze werkwijze worden werkloze bouwvakkers niet aan een baan geholpen en zitten vele van hen werkloos thuis. De provincie moet de aannemers ter verantwoording roepen en misstanden acuut beëindigen. Alle werknemers van de A2-tunnel moeten fatsoenlijk en conform de Nederlandse CAO betaald worden.’

Uitleg
De Stuurgroep A2 Maastricht, Rijk, gemeente Maastricht, Meerssen en Provincie Limburg, is bezorgd over de correcte inzet van buitenlandse werknemers in de bouw. De stuurgroep heeft opdracht gegeven tekst en uitleg te vragen aan Avenue2 over de feiten. ‘Dat moet uitwijzen of medewerkers bij A2 Maastricht werken volgens de Nederlandse CAO. We gaan er vanuit dat ook Avenue2 zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ook anderszins geen misstanden accepteert. Wij rekenen erop dat er snel duidelijkheid komt, zodat de maatschappelijke vragen kunnen worden beantwoord en indien nodig corrigerend kan worden opgetreden.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter