6,2 miljoen euro voor schonere binnenvaart Rotterdam

689

Binnenschippers die rondom het Rotterdamse havengebied varen kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren samen € 6,2 miljoen in een schonere binnenvaart. De maatregelen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit in de regio.

6,2 miljoen euro voor schonere binnenvaartBinnenschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. ‘Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG, komen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. Bij aanschaf van bijvoorbeeld een scr-katalysator kunnen aanschaf, onderhoudskosten en verbruikskosten worden gesubsidieerd. HME gaat de regeling in opdracht van de provincie Zuid-Holland namens de drie partijen uitvoeren.

Belangrijk
Het stimuleren van schonere scheepvaart is volgens de provincie belangrijk. ‘Ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijker leef-en vestigingsklimaat te creëren, zijn maatregelen nodig om deze uitstoot te verminderen.’