2,3 miljard naar weg, 2,4 naar spoor en 0,9 naar vaarwegen

650

Via het infrastructuurfonds besteedt het ministerie van Infrastructuur en Milieu volgend jaar 2,3 miljard euro aan wegen, 2,4 miljard euro aan spoor en 0,9 miljard euro aan vaarwegen. Hiermee draagt het ministerie volgens eigen zeggen bij aan een gezond, duurzaam en beter bereikbaar Nederland.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiek‘Voor onze economie is het van wezenlijk belang dat mensen en goederen zo snel mogelijk op hun plek van bestemming komen’, schrijft minister Schultz van Haegen. ‘Daarom investeren we ook in 2015 fors in onze infrastructuur en halen wij belemmeringen in de regels weg om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.’

Wegen

De bereikbaarheid in ons land is volgens het ministerie de afgelopen jaren zichtbaar verbeterd. ‘De filezwaarte daalde in 2013 met acht procent. Voor de komende jaren voorziet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid een groei van de files met 2,5 procent per jaar als gevolg van het herstel van de economie. Om die groei  op te vangen, blijft het ministerie fors investeren in het wegennet. In 2015 wordt in totaal 278 kilometer wegen aangelegd. Er worden nieuwe stappen gezet in enkele grote wegenprojecten, waaronder de Blankenburgtunnel, de Ring Utrecht en de A13-A16.  De A4 Delft-Schiedam gaat open voor het verkeer en de wegverbreding A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt opgeleverd.

Zelfrijdend

In 2015 worden proeven opgezet met deze kansrijke innovaties. ‘De opgaven op het gebied van bereikbaarheid vragen om meer dan alleen nieuwe infrastructuur. De ruimte in het stedelijke gebied is beperkt, de bestaande infrastructuur moet beter worden  benut. Nieuwe technologieën bieden daarvoor volop kansen. Met auto’s die met elkaar en met de wegkant communiceren en zelfrijdende auto’s kunnen de beschikbare wegen efficiënter worden gebruikt en tegelijkertijd de verkeersveiligheid vergroten.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief