120 uur taakstraf voor Zaanse brugwachter

1249

ALKMAAR De brugwachter die op 6 februari 2015 de Den Uylburg in Zaandam opende waardoor een vrouw om het leven kwam, heeft van de rechter in Alkmaar een taakstraf gekregen van 120 uur wegens dood door schuld. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Om de zaak goed te kunnen beoordelen heeft de rechtbank de situatie van de centrale post zoveel mogelijk nagebouwd zodat de rechtbank de beelden op de schermen kon zien, zoals ze op 6 februari 2015 ook voor de brugbedienaar te zien moeten zijn geweest. Tijdens het afspelen van die beelden heeft de rechtbank waargenomen dat de brugbedienaar bij het geven van de commando’s ‘stop landverkeer’ en ‘overbrugging VRI’ volgens de normen en brugwachterkleinvoorschriften heeft gehandeld. Anders ligt dat ten aanzien van het commando ’openen brug’. Volgens de richtlijnen mogen er geen brughandelingen worden verricht als er zich verkeer tussen slagbomen bevindt. Uit de camerabeelden bleek dat het slachtoffer vlak voor het openen van de brug gedurende 15 seconden zichtbaar in beeld van de brugcamera’s was en dat zij ook tijdens het openen van de brug gedurende 6 seconden zichtbaar in beeld was. De brugbedienaar heeft echter aangegeven het slachtoffer in het geheel niet te hebben gezien. De rechtbank vindt dan ook dat de brugbedienaar de brug niet of niet voldoende heeft gecontroleerd, alvorens het commando ‘openen brug’ te geven. Daarmee heeft de brugbedienaar aanmerkelijk onachtzaam gehandeld en is er volgens de rechtbank sprake van dood door schuld.

Kerntaak brugbedienaar
De rechtbank heeft de verweren van de verdediging verworpen. Omtrent de stelling dat de brugbedienaar het ongeval niet kan worden verweten vanwege de veranderde omstandigheden in de centrale post vindt de rechtbank dat die al sinds 2014 waren gewijzigd en er daarom genoeg tijd is verstreken om hierop ingesteld te raken. Bovendien bleek uit onderzoek dat de werkomstandigheden tijdens het ongeval niet dusdanig waren dat daardoor een onveilige situatie is ontstaan. Aan de stelling dat bij de brugbedienaar sprake geweest zou kunnen zijn van het wel zien maar niet bewust registreren van beelden (change blindness) is de rechtbank voorbij gegaan omdat het nu juist de kerntaak van de brugbedienaar was dat hij moest controleren en beoordelen of de situatie veilig was, voordat hij het commando ‘openen brug’ zou geven.

Vooral van leren
De rechtbank heeft stilgestaan bij de vraag of in een zaak als deze, waarin geen sprake is van opzet, een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is. Belangrijkste gevolg van de zaak dient te zijn dat ervan geleerd wordt, opdat de kans vermindert dat het nog eens gebeurt.
De rechtbank komt echter ook tot het oordeel dat in dit geval de overschrijding van de norm door de brugbedienaar uit het oogpunt van vergelding niet onbestraft mag blijven. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de vreselijke gevolgen die het ongeval voor het slachtoffer en de nabestaanden heeft gehad, maar ook rekening gehouden met de consequenties voor de brugbedienaar die de gevolgen van zijn fout voor de rest van zijn leven zal meedragen.