1.000 nieuwe leerwerkplekken in de transport en logistiek

508

DEN HAAG – In het kader van het Werkakkoord heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek namens de branche afspraken gemaakt met Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jet Bussemaker, minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid voor 1.000 nieuwe BBL-leerwerkplekken.1.000 nieuwe BBL-leerwerkplekken in transport en logistiekWillem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek ondertekende dinsdag namens de sociale partners in de sector deze afspraak die is gebaseerd op een aanpak die ook het afgelopen jaar zijn waarde bewees. Het is zijn ambitie dat het sectorinstituut zorgt voor voldoende instroom van vakmensen in de dynamische topsector transport en logistiek. Zeker in het licht van de uitdagingen waar de sector voor staat op het gebied van ontgroening en vergrijzing.

Meer BBL’ers

In het bedrijfsleven daalde het aantal nieuwe BBL’ers volgens De Vries met 21%. ‘Daarentegen
steeg het aantal nieuwe BBL’ers in dienst van het sectorinstituut met 14% tot een totaal van 1.025. Dit kon mede worden gerealiseerd dankzij de positieve impuls vanuit het Sectorplan waarvan de het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector SOOB namens de sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, de initiatiefnemers zijn. Dank zij deze subsidies was het mogelijk om leerbedrijven een loonkostensubsidie te verstrekken, de kosten van de rijopleidingen voor BBL’ers laag te houden en ruim 400 praktijkopleiders op te leiden.’

Leerwerkplek

Voor het nieuwe schooljaar biedt het sectorinstituut namens de branche aan opnieuw 1.000 nieuwe BBL’ers een leerwerkplek. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking met honderden bedrijven uit de branche, zoals Kuehne + Nagel en Transport Service Schelluinen (TSS) die met de ondertekening van een eigen Jongerenakkoord afgesproken hebben om een groot aantal leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor nieuwe leerlingen van het sectorinstituut.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief